REDD het regenwoud

 

Heeft uw zeep of straks uw biodiesel iets te maken met de klimaatsverandering?

Jammer genoeg, ja!

In Indonesië bijvoorbeeld is er in 2007 één miljoen ha palmolieplantage bijgekomen, en deze uitbreiding gaat deels ten koste van het regenwoud. Minder bos betekent onvermijdelijk ook meer opwarming.

En er is meer, inheemse volkeren worden van hun land verdreven, de arbeidsrechten van de plantagearbeiders worden geschonden en honderden dier- en plantsoorten zijn met uitsterven bedreigd.

Ter gelegenheid van de klimaatconferentie in Poznan zond zowel de VRT-radio als tv een reportage uit die tot stand kwam met de hulp van 11.11.11 en onze partner Walhi.Ook de UNFCCC, de klimaatconferentie van de VN, erkent dat de ontbossing moet gestopt worden, daarom wordt er gedacht aan het betalen van compensaties aan landen die ervoor instaan om het regenwoud te sparen, het zgn. REDD.

Op zich een leuk idee, maar de uitvoering ervan is helemaal nog niet duidelijk.

Onze partners vinden dit maar een doekje voor het bloeden omdat de fondsen zullen komen van landen die teveel broeikasgassen uitstoten en 'gezonde lucht' in het buitenland kopen.

Zo blijft onze industrie lekker vervuilen en moeten de gemeenschappen in Indonesië die van duurzame bosbouw leven hiervoor boeten. Wie garandeert immers dat het REDD-geld door de regering zal gebruikt worden om te investeren in alternatieve energie en duurzame projecten?

Een bos redden is zo simpel nog niet.....

Deel dit artikel