Regeringscrisis heeft ook gevolgen voor Trias

Dat België al een jaar zonder regering zit, begint door te wegen in de ontwikkelingssector. 18,5 miljoen euro dreigt niet terecht te komen bij de armsten in Afrika. Ook de projecten van Trias worden binnenkort getroffen.

Een deel van de Belgische ontwikkelingssamenwerking vindt zijn weg via het zogenaamde Belgisch Fonds voor Voedselzekerheid. Dat Fonds werd goedgekeurd door het parlement. Dat België al een jaar zonder regering zit, gooit hierbij evenwel roet in het eten, en in dit geval is dat bijna letterlijk te nemen.

Door de regeringscrisis geraakt 18,5 miljoen euro van het BFVZ immers niet uitbetaald. Deze werkingsmiddelen van het Fonds zijn bedoeld voor de allerarmste inwoners ten zuiden van de Sahara. Velen van hen kampen met ondervoeding en met honger. De kans is dus reëel dat sommige mensen het leven zullen laten door het uitblijven van die steun.

Bovendien kunnen ontwikkelingsorganisaties via dat Fonds geen nieuwe aanvragen voor projectsteun indienen. Ook Trias ontvangt steun van het BFVZ. Dankzij die subsidie steunt Trias onder andere de nomadische Maasai-bevolking in Tanzania, familiale boeren in Congo en de kleinschalige productie van voedselgewassen in Oeganda. Gelukkig kunnen deze projecten wel nog plaatshebben. "Dit zijn programma’s die over meerdere jaren lopen", verduidelijkt Tom Mestdagh van de financiële dienst van Trias. "Ze waren aangevraagd en goedgekeurd voor de regeringscrisis. De subsidie voor die projecten was al toegezegd en die hebben we ondertussen ontvangen."

"Wat momenteel lastiger is," vertelt Trias-directeur Lode Delbare, "is dat Trias recent ook twee  synergie-projecten heeft ingediend bij de Belgische overheid. En die geraken niet goedgekeurd." Synergieprojecten moeten nochtans meer samenwerking promoten op het terrein, iets wat de Belgische overheid expliciet wenst. Zo heeft Trias een voorstel ingediend met negen andere Belgische NGO’s. Het doel is om in de D.R. Congo de vertegenwoordigers van de familiale landbouw een forum tot uitwisseling en reflectie te bieden. "Iedereen staat paraat", zegt Delbare. "Het programma is ontwikkeld, iedereen weet wat hem te doen staat, maar zolang we de beloofde financiële ondersteuning niet hebben, kunnen we niets doen. Hierdoor dreigen de inspanningen die we hiervoor al jaren leveren teloor te gaan."

Bron: De Wereld Morgen en eigen berichtgeving.

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel