Samen werken voor ontwikkeling is meer dan ooit nodig

together-2450095 640

De Pano-reportage van 2 oktober vroeg zich af wat ontwikkelingssamenwerking 2.0 zou moeten zijn. Ze maakte vooral duidelijk dat waar er écht in dialoog wordt gegaan met mensen en organisaties, ontwikkelingssamenwerking het meeste kans op slagen heeft. De nadruk ligt dus op de samenwerking, eerder dan op ontwikkeling. Een pleidooi voor de afschaffing ervan gaat volledig voorbij aan deze realiteit. Er is juist meer samenwerking nodig vandaag, om de wereldwijde uitdagingen waar we allen voor staan, aan te pakken.

Ontwikkelingssamenwerking werkt...

De globale uitdagingen zijn groot. Wereldwijd leeft nog steeds 11% van de mensen in extreme armoede, 9% heeft dagelijks honger en amper 4% van de wereldbevolking leeft in een open samenleving met recht op vrije meningsuiting Onderzoek toont aan dat een gemiddelde van 25 dollar per jaar per inwoner aan financiële hulp de afgelopen decennia resulteerde in een daling van de armoede van 6,5 procent  en een stijging van de levensverwachting met 1,3 jaar. Ontwikkelingssamenwerking heeft bijgedragen aan een stijging van de scholingsgraad, de daling van de extreme armoede en moedersterfte, etc. Met andere woorden, als je het goed aanpakt, is bewezen dat het werkt.

... als je het goed aanpakt

En laat dat nu juist geen evidentie zijn. Ontwikkelingssamenwerking is een complex iets. Het is geen lineair proces dat met een beperkte financiële injectie alles oplost. Ook in ontwikkelingssamenwerking betaal je leergeld, en één ding is alvast duidelijk: wil je dat het werkt, vertrek dan vanuit lokale noden. Goede ontwikkelingssamenwerking draait niet om liefdadigheid, het streeft maatschappelijke verandering na. We moeten met andere woorden af van het beeld dat het rijke Noorden het arme Zuiden moet "helpen".

Changemakers

Dat betekent ook dat we af moeten van het slachtofferbeeld. Net zoals in België leven overal in de wereld krachtige mensen die elke dag het verschil maken in hun gemeenschap, in hun land en daarmee in de wereld.

11.11.11 werkt samen met sommigen van hen, changemakers noemen we hen en hun inspirerende verhalen staan centraal in de campagne van dit jaar.

Ontwikkelingssamenwerking, hoe goed aangepakt ook, zal weinig zinvol zijn als we niet gelijktijdig sleutelen aan de structuren die armoede en ongelijkheid in stand houden.

Zo werkt 11.11.11 in de Congolese stad Bukavu samen met de lokale radiozender Maendeleo. Die ontstond vanuit de lokale behoefte aan correcte informatie, eerlijke journalistiek en meer gemeenschapsvorming. Journalisten en presentatoren van Maendeleo brengen informatie naar de luisteraars over overheidsbeslissingen en laten mensen hierop reageren. Ze informeren over zaken als ebolabestrijding of de aanpak van corruptie.

Onze samenwerking met Maendeleo illustreert hoe te vertrekken van de kracht die in mensen en bewegingen zelf zit. Ze weten perfect welke verandering ze willen. In de samenwerking delen we kennis en netwerken, versterken we politieke eisen en draagt 11.11.11 financieel bij. We doen dit vanuit het besef dat veranderingen hier en elders samenhangen en elkaar versterken.

Vele andere organisaties vertrekken ook vanuit dat principe. Zo zet Eight.world in op cashtransfers, waarmee mensen rechtstreeks geld ter beschikking krijgen en zelf bepalen welke noden ze daar mee ledigen. Zaligmakend is dit niet, want het veronderstelt uiteraard dat er een goed uitgebouwde infrastructuur of dienstverlening is. Maar het vertrekpunt is wel hetzelfde.

Rechtvaardige wereld vraagt nog meer samenwerking

11.11.11 gelooft sterk dat ontwikkelingssamenwerking in dit verhaal een hefboom is, een belangrijke zelfs. Toch mag dit nooit los worden gezien van de bredere strijd voor een meer rechtvaardige wereld, met een daadkrachtig klimaatbeleid, rechtvaardige fiscaliteit en eerlijke handelsbeleid. Ontwikkelingssamenwerking, hoe goed aangepakt ook, zal weinig zinvol zijn als we niet gelijktijdig sleutelen aan de structuren die armoede en ongelijkheid in stand houden. En ook in deze strijd staan organisaties in het zuiden en NGO's schouder aan schouder.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels