Sociale bescherming voor iedereen: 40.000 supporters maakten het verschil

Gezondheidszorg, het campagnethema van dit jaar, is een essentieel onderdeel van sociale bescherming. Het is een mensenrecht, maar ontbreekt nog in veel landen.

Twee jaar voert 11.11.11, samen met 19 andere organisaties, campagne voor goede sociale bescherming in het Zuiden. Wat is er gebeurd sinds 40.000 mensen vorig jaar supporterden voor de campagne? Tekst en uitleg van Koen Detavernier, beleidsmedewerker bij 11.11.11.

Wat leverde het eerste campagnejaar al op?
Koen Detavernier. Je merkt dat het principe ‘recht op sociale bescherming’ brede steun krijgt. Heel wat mensen begrijpen dat sociale bescherming een basisvoorwaarde is voor waardig leven. Werk je je leven lang, dan verdien je een pensioen. Krijg je een kindje, dan heb je recht op een moederschapsuitkering. Sociale bescherming is een mensenrecht, en daar zijn veel mensen nu van overtuigd.

En waar staan we op politiek vlak?
Koen. Daar hebben we belangrijke stappen gezet. In mei keurde de Kamer een resolutie goed. Het parlement vraagt daarin klaar en duidelijk aan de regering om sociale bescherming een centrale plaats te geven in het Belgische internationale beleid.

Daarnaast heeft België een unieke expertise op het vlak van sociale zekerheid. Die kennis moet ons land zo goed mogelijk delen met andere landen.

Uit de resolutie vloeide al een eerste concreet resultaat voort: de overheidsdienst Sociale Zekerheid werkt vanaf nu nauw samen met het Belgische Ontwikkelingsagentschap (BTC). Een prima voorbeeld van het delen van expertise. Een van onze eisen in deze campagne. 

De Kamer vraagt onze regering om sociale bescherming een centrale rol te geven in het Belgische internationale beleid. Een politiek succes. 

In het tweede campagnejaar legt 11.11.11 het accent op basisgezondheidszorg. Waarom?
Koen. Gezondheidszorg is een essentieel onderdeel van sociale bescherming. We weten dat je gezondheidsproblemen zoals moedersterfte kan aanpakken door een goed gezondheidssysteem. Dat betekent dat er voldoende, kwaliteitsvolle zorg beschikbaar moet zijn, toegediend door gekwalificeerd personeel en fysiek én financieel toegankelijk voor iedereen. Wij pleiten daarom voor een solidair gezondheidssysteem waar iedereen aan bijdraagt, maar waar ook iedereen toegang toe heeft.

Hoe kan België meewerken aan een goede gezondheidszorg in het Zuiden?
Koen.Gezondheid is geen koopwaar, en hoort daarom niet thuis in vrijhandelsverdragen, die commerciële belangen vooropstellen. Bij de onderhandelingen over vrijhandelsverdragen heeft België een krachtige stem en die moet het laten horen.

We eisen ook betaalbare geneesmiddelen voor iedereen. Nu wegen commerciële belangen veel te sterk door bij het ontwikkelen van nieuwe geneesmiddelen en bij het beschermen van de intellectuele eigendom. Ons land kan hier paal en perk aan stellen, als het politieke moed toont in de onderhandelingen hierover. Tot slot vragen we aan onze politici om basisgezondheidzorg wereldwijd op de agenda te zetten.

Geef 11.11.11 meer slagkracht. Steun 11.11.11 vandaag nog.

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels