Sociale bewegingen maken balans op van de COP20

 MOCICC-acuerdo-climatico-justo-ya

"Zelfs met 50 COP's zullen ze de klimaatverandering niet tegenhouden"


Dat was het oordeel van mama Arquiri, een inheemse leidster van de Boliviaanse organisatie CONAMAQ. Op de volkerentop trachten de leden van de wereldwijde 'climate justice movement' een balans op te maken van de onderhandelingen op de COP20. Deze klinkt bijzonder verontrustend.

Volgens de verschillende deelnemers is de stand van zaken rond de centrale punten van de onderhandelingen ronduit teleurstellend. Er zou totaal geen vooruitgang geboekt worden op het aanscherpen van de inspanningen voor de periode vóór 2020. Het is nochtans cruciaal om de CO2- uitstoot drastischer aan te pakken de komende 6 jaar, om de klimaatverandering in toom te houden.

Blijkbaar zit er wel vaart in het vastleggen van de bijdrage die elk land moet leveren op vlak van emissie-reductie, wat nu technisch uitgedrukt wordt als 'INDC' (Intended Nationally Determined Contributions). Maar ook dat is geen goede zaak vanuit het oogpunt van de 'klimaatrechtvaardigheid'. Er wordt immers bijna uitsluitend ingezet op reductie van de emissies, waartoe ook landen in het Zuiden zich moeten engageren. Dit wordt losgekoppeld van de noodzakelijke transfert van middelen en technologie naar landen in het zuiden. Er zou dan ook vooral protest komen vanuit de Afrikaanse landen, die een eigen voorstel willen voorleggen.

Ook Europa zou op dit vlak een nefaste rol spelen, door zich te verzetten tegen de incorporatie van financiële engagementen in de voorstellen.

Een activist uit Australië ziet als enige lichtpuntje het feit dat tijdens deze COP geen nieuwe beslissingen worden doorgeduwd rond de emmissiehandel. De climate justice movement is immers erg tegen alle vormen van 'mercantilizering van de natuur', en schuift dan ook alle voorstellen die verbonden zijn met marktmechanismen af als 'valse oplossingen' – zowel CDMs als REDD+ en consoorten. Het thema van de emissiehandel is echter niet van de baan, en zal zeker terug opgepikt worden naar de COP21 in Parijs toe.

Komt er nog enige verbetering in de uitkomst van de COP20 onderhandelingen ? De wind zal zich niet 100% meer kunnen draaien, maar vanuit verschillende hoeken kunnen er nog altijd verrassingen opduiken. Laat ons hopen dat de onderhandelaars en de regeringen zich in deze laatste spurt voor het einde van de COP20 van hun beste kant laten zien !

Lidy Nacpil, een filippijns boegbeeld van de Jubilee South en de Climate Justice Movement, én partner van 11.11.11, deed volgende tussenkomst op de ministeriële bijeenkomst tijdens de COP 20.

Je kan de volledige tekst van haar interventie hier nalezen: http://climate-justice.info/2014/12/intervention-by-lidy-nacpil-to-ministerial-meeting-of-cop20/Freya Rondelez
Lima, 11 december 2014
11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel