Solidariteit en fondsenwerving

Indische weeskinderenRond Volens zijn heel wat solidariteitsgroepen actief. Deze kleine en grotere groepen bestaan uit mensen die zich persoonlijk verbonden voelen met het Zuiden en aan sensibilisering en fondsenwerving doen om lokale partnerorganisaties te steunen. Ze zijn actief binnen een gemeenschappelijk programma en houden zich aan een Volens-charter. Ze versterken een gezamenlijk netwerk van kleine en directe steun en stappen mee op voor een meer rechtvaardige samenleving.

We spraken met Henri Remy van de solidariteitsgroep ”Mercy Home”, die al 25 jaar partners in India ondersteunt, en met Nicole Vandevelde van de relatief jonge groep rond coöperanten Stef Thienpont en Greet Allaert in Honduras.

Wanneer ontstond de solidariteitsgroep en wat was de aanleiding?

Henri Remy: Volens Mercy Home, een vroegere afdeling van SOS/PG, werd opgestart in 1980, als initiatief van enkele families die kinderen uit India hadden geadopteerd. Zij wilden hulp bieden aan de weeshuizen in het land, waaronder Mercy Home  in Chennai, in het zuiden van India. Vandaag ondersteunt onze solidariteitsgroep verscheidene sociale projecten van lokale organisaties die werken rond rehabilitatie, bewustmaking, vorming voor vrouwen, enz. Onze groep bestaat uit 6 kernleden en een tiental vrijwilligers die geregeld een handje helpen.

Nicole Vandevelde: Onze solidariteitsgroep kwam eind 2002 tot stand, kort nadat Stef en Greet via Volens als NGO-coöperanten vertrokken naar Honduras, om er te werken in een project rond jongeren bij de partnerorganisatie Fundación Popol Nah Tun.  De bedoeling was hen moreel te steunen in hun engagement en waar nodig ook financieel bij te dragen aan het project. De leden van onze solidariteitsgroep zijn de ouders, andere familieleden en vrienden van de coöperanten, die zich graag vrijwillig inzetten voor het goede doel.

Hoe doet de groep aan fondsenwerving?

Henri : In ons driemaandelijks tijdschrift “Les Amis du Mercy Home” dat ongeveer 350 sympathisanten lezen, vragen we financiële steun voor de projecten van onze Indische partners. Het tijdschrift geeft de schenkers ook nieuws over wat er met hun geld gebeurt. Vroeger zamelden we oud papier, kleren en huishoudtoestellen in. Wat onbruikbaar was, verkochten we aan recyclagebedrijven en de bruikbare spullen boden we op zaterdag te koop aan in ons lokaal. We verkochten ook narcissen met Pasen en kerstbomen. Sinds we dat lokaal niet meer hebben, steunt onze werking vooral op giften van sympathisanten en de opbrengst van onze jaarlijkse deelname aan een of twee vlooienmarkten.

Nicole : We organiseren allerlei activiteiten, om te informeren over het werk van Stef en Greet maar ook om geld in te zamelen: infonamiddagen met taart en koffie, benefietconcerten, spreekbeurten in scholen, enz. Naar aanleiding van hun vakantie in België in augustus 2004 hebben we bvb. een grote 'fiesta' georganiseerd. Verder worden op verscheidene plaatsen artikels gepubliceerd over het project. Stef en Greet verzorgen de maandelijkse rubriek Zuidgeluid in de Gazet van Deinze. En Mieke, de moeder van Greet, zorgt regelmatig voor berichten in het parochieblad van Deinze en Astene.

Waarvoor worden de giften gebruikt?

Henri : Om de sociale projecten van groepen en lokale organisaties in India financieel te ondersteunen. Zij kloppen bij ons aan en wij helpen hen hun plannen te realiseren. De opvolging gebeurt door leden van onze groep die regelmatig (op eigen kosten) op bezoek gaan in India. We doen daarnaast een beroep op ons netwerk van betrouwbare contacten met actoren op het terrein.

Nicole : Het geld wordt gebruikt voor zeer concrete doeleinden: de aankoop van muziekinstrumenten, de betaling van een muziekleraar, de bouw van een muziekatelier, het maken van konijnenhokken, het opstarten van groententeelt. Verder is er een studiefonds opgericht, om de studie- en vervoerkosten van studenten te sponsoren. Via e-mail sturen Stef en Greet geregeld een overzicht van de financiële noden en wat er met het geld gebeurt. Zo weten de donateurs precies waarvoor hun giften aangewend worden.

Karen De Broeck
Nadia Mahjoub
____
Dit artikel verscheen in het driemaandelijks tijdschrift van Volens Toyí  (uitgave van juni 2005).
____
Foto: Weeskinderen in India. Bouwen aan een betere toekomst met de steun van de Belgische solidariteitsgroep Volens Mercy Home.

Deel dit artikel