Stem NEE tegen ISDS

ttip betoging 11vlag 640

Dankzij een compromis stemt het Europees parlement woensdag 8 juli dan toch over het omstreden TTIP-verdrag.

Samen met een brede coalitie van het Belgisch middenveld verwerpt 11.11.11 het compromis en vraagt de Belgische Euro-parlementsleden om tegen te stemmen.

De uitgestelde stemming over het TTIP-verdrag tussen de EU en de VS vindt woensdag plaats in Straatsburg. Europese sociaaldemocraten en christendemocraten vonden deze week een compromis over de investeerder-staatgeschillenregeling. Daarmee kan de stemming doorgaan.

Het fundamentele probleem met ISDS

EU en VS onderhandelen sinds 2013 een uitgebreid en diepgaand handels- en investeringsakkoord, TTIP genaamd. Het meest controversiële voorstel op de tafel van de onderhandelaars is de investeerder-staatgeschillenregeling (bekend onder de Engelse afkorting ISDS).

ISDS geeft buitenlandse investeerders de mogelijkheid om de binnenlandse rechtspraak links te laten liggen en financiële compensatie te vragen voor wettelijke overheidsmaatregelen bij internationale arbitrage colleges. Bij hun uitspraken oordelen deze colleges niet op basis de wetten en grondwetten van de betrokken landen, maar op basis van vage principes zoals “billijke en eerlijke behandeling”.

ISDS is een dubbele discriminatie van de eigen investeerders en burgers: ze geeft buitenlandse investeerders niet enkel toegang tot bijzondere tribunalen en schadevergoedingen, er wordt ook met andere maatstaven geoordeeld.

Het non-compromis van de grote coalitie

In het Europese Parlement zijn de sociaaldemocraten  (S&D) en de christendemocraten (EPP) de drijvende kracht achter een grote coalitie die de Europese Commissie politiek steunt. Maar waar er bij de eersten veel tegenstanders zijn van ISDS zijn er bij de tweede vooral voorstanders. En die houding geldt ook ten aanzien van de hervormingsvoorstellen die de Commissie heeft aangekondigd. Deze voorstellen verbeteren vooral de procedures, maar raken niet aan de essentie. Zelfs het Commissievoorstel voor de lange termijn, een internationaal hof, behoudt de privileges voor buitenlandse investeerders.

De tekst van het compromis zelf is nogal stuntelig “to  replace the Investor State Dispute Settlement-system with  a new system for resolving disputes between investors and states”  (dus: om ISDS te vervangen door een nieuw ISDS) en dan volgen een aantal dubbelzinnige aanwijzingen waarvan de EPP nu al zegt dat ze reeds vervat zijn de Commissievoorstellen. Met andere woorden, het compromisvoorstel verandert niets.

Belgische sociaaldemocraten en groenen zeggen nee

De Belgische sociaaldemocraten zijn het alvast met ons eens. In een persbericht kondigden SP.A en PS aan dat ze zullen NEE stemmen. ”Voor ons is het ondenkbaar dat in een handelsverdrag zo’n ISDS-procedure opgenomen wordt. We riskeren immers dat bedrijfsbelangen zwaarder zullen wegen dan democratische wetgeving”. GROEN en Ecolo zullen ook tegen stemmen.

Samen met de grote coalitie van het Belgische middenveld (vakbonden, mutualiteiten, consumenten-, milieu-, en mensenrechtenorganisaties) roepen wij de andere Belgische Europarlementsleden op om ook Nee te zeggen tegen ISDS.

ttip trojaanspaard needankuSpreek je Europees parlementslid aan.

Via de website www.no2isds.eu kan je een Europarlementslid naar keuze aanspreken om haar of hem te vragen om volgende  woensdag tegen ISDS te stemmen. En als ISDS toch in de tekst blijft staan, om dan de hele resolutie te verwerpen.

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels