Stop met het inefficiënt verbranden van onze bossen en ons voedsel voor energie

Teken de petitie

Volgende week stemt het Europees Parlement over een wetgeving om hernieuwbare energie tussen 2021 en 2030 te promoten. Deze wetgeving is essentieel als Europa haar klimaatdoelstellingen wil halen. Maar bomen en voedselgewassen verbranden is geen duurzame en klimaatvriendelijke oplossing. Daarom steunt 11.11.11 de petitie van de Europese coalitie Transport & Environment. 

De Europese vraag naar bio-energie veroorzaakt ontbossing en verwoest belangrijke vegetatiegebieden, zoals het regenwoud in Indonesië. Het zijn net deze gebieden die veel CO2 uit de atmosfeer absorberen. Bovendien hebben de ontbossingen ook verregaande gevolgen voor de mensen en bedreigde diersoorten die er leven. Het middel is met andere woorden erger dan de kwaal.

65% van de zogenaamde 'duurzame' energie die we in Europa verbruiken is schadelijke bio-energie

Bio-energie schaadt het klimaat en de bevolking, vooral als bomen gebruikt worden om huizen te verwarmen of elektriciteit op te wekken. Ook voedselgewassen zoals palmolie en koolzaad zijn schadelijk als biobrandstof voor onze auto's en vrachtwagens.

Een voorbeeld vinden we bij de inheemse gemeenschappen in het Peruaanse regenwoud die leven in gebieden rijk aan palmolie. Zij worden momenteel van hun land verdreven. De Peruaanse regering heeft aangekondigd dat ze 1,5 miljoen hectare land voor cultivatie van palmolie zal vrijmaken om tegemoet te komen aan de groeiende vraag. 

In 2013 voerde 11.11.11 actie tegen schadelijke biobrandstoffen in het kader van zijn campagne Ik Kook Van Woede tegen de honger. We slaagden er toen in om het Belgische standpunt te doen kantelen. Hopelijk kan deze gemeenschappelijke actie ook nu het Europees Parlement in de juiste richting duwen.

 Een duurzame richtlijn

Volgende week stemt het Europees Parlement over de richtlijn hernieuwbare energie voor de periode 2021-2030. Het is cruciaal dat hierin een haalbare, ambitieuze doelstelling van 45% duurzame energie wordt opgenomen, ondersteund met bindende doelstellingen voor alle EU-landen.

Daarnaast moet de richtlijn ervoor zorgen dat energie uit biomassa daadwerkelijk duurzaam is. Daarvoor moet ze de volgende elementen bevatten:

  • Vermijd een specifieke doelstelling voor hernieuwbare energie in de transportsector. Zo'n specifieke doelstelling voor één sector is inefficiënt en leidt tot hogere kosten. Zo ontstaat een artificiële, door de overheid gestuurde vraag. Dat leidt dan weer tot een toename van biobrandstoffen gemaakt van voedsel- en voedergewassen.
  • Bouw alle steun voor biobrandstoffen uit voedings- en voedergewassen versneld af. Voedsel hóórt niet in de tank.
  • Verbied het verbranden van hele bomen en boomstronken. Dat creëert een toename van de CO2-uitstoot, onder andere omdat het bijdraagt aan de massale kap van (oer)bossen in Europa en de USA en van tropische bossen. Houtige biomassa uit afval is wel een kostenefficiënte, duurzame oplossing.
  • Stop elke subsidie voor of ondersteuning van het gebruik van biomassa in grootschalige, inefficiënte krachtcentrales. Het is niet verantwoord om zo'n kostbare grondstoffen in te zetten in centrales die op een inefficiënte manier energie opwekken. Gebruik ook duurzame biomassa efficiënt: alleen in gecombineerde warmte-krachtcentrales die minstens een rendement hebben van 75% en waarin zowel warmte als elektriciteit gemaakt wordt.

Enkele clicks

Transport & Environment is een Europese coalitie van ngo's. Ze volgt het biobrandstoffendebat op de voet op en roept iedereen op om de Europarlementsleden onder druk te zetten. 11.11.11 steunt deze actie. Met enkele clicks kan ook jij hieraan meedoen. Klik hier of hier.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels