Studiebeurzen voor het Zuiden

Al decennialang geeft België studiebeurzen aan Afrikanen, Aziaten en Zuid-Amerikanen. Maar al die jaren heeft onze overheid hierover amper cijfers bijgehouden, laat staan een strategie uitgewerkt.

Lente 2009. Op de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking (DGOS) in de Brusselse Karmelietenstraat rolt op vraag van de bevoegde minister, Charles Michel (MR), de allereerste visietekst rond studiebeurzen ooit uit de printer, getiteld "Pour une véritable politique de bourses d'études de la Coopération belge". In die interne nota staat zwart op wit dat de Belgische Ontwikkelingssamenwerking rond studiebeurzen ‘geen beleid heeft, en dat sinds lang'. Bovendien ‘is er zo onmiddellijk geen enkele statistiek beschikbaar', noch met betrekking tot het aantal beurzen die ooit door de Belgische ontwikkelingssamenwerking zijn toegekend, noch over de herkomst van de bursalen, hun slaagkansen, laat staan over hoeveel er teruggekeerd zijn.
BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel