Syndicaal bezoek uit Honduras

Van 5 tot 8 oktober coördineren Wereldsolidariteit en FOS het programma van het syndicaal bezoek van Erasto Reyes uit Honduras.  Erasto bezoekt ons land om solidaire steun te vragen voor het verzet tegen de staatsgreep in zijn land, die plaats vond op 28 juni. De laatste drie maanden getuigde dit verzetsfront van een ongelooflijke wilskracht en doorzettingsvermogen. Internationale solidariteit speelt dan ook een belangrijke rol om het verzet levend te houden, te versterken en te ondersteunen.

erasto_reyes_150Erasto Reyes is advocaat van opleiding en gespecialiseerd in arbeidsrecht, hij is sinds jaren sterk syndicaal geëngageerd in Honduras. Eind de jaren '90 werd  hij secretaris van de vakbond van de drankenindustrie STIBYS - Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares. Nu werkt hij als raadgever arbeidsrecht voor de vakbonden aangesloten bij FUTH - Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras.
Erasto Reyes is sinds begin 2000 ook lid van het nationale bestuur van het Bloque Popular en sinds 2003 eveneens van de Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, twee platforms van vakbonden en volksorganisaties die zich verzetten tegen de gevolgen van het neoliberaal beleid.
Na de staatsgreep tegen president Zelaya werd  Erasto Reyes lid van de financiële commissie van het Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado en coördineert hij verschillende activiteiten in San Pedro Sula, de tweede grootste stad van  Honduras na de hoofdstad Tegucigalpa, maar de  belangrijkste waar het handel en industrie betreft.

Erasto Reyes zal in België ontmoetingen hebben met nationale politici  alsook  met Euro-parlementsleden en leden van de Europese commissie. Erasto werd ook uitgenodigd om te getuigen voor het IVV in aanwezigheid van de 3 Belgische vakbondscentrales. Verder heeft er een  NGO-ontmoeting plaats met de lidorganisaties van 11.11.11  en zal hij ook spreken op de startavond van de Waardig Werk campagne in Charleroi.

Aan Vlaamse kant zijn er twee publieke momenten voorzien.
Een in Antwerpen op maandag 5 oktober, om 20u in de lokalen van de Algemene Centrale, Van Arteveldestraat 17, 200 Antwerpen (waarvoor opgeroepen wordt in kringen van het ABVV) en een tweede in Gent, die georganiseerd werd door de Honduraswerkgroep en waarvoor iedereen van harte uitgenodigd wordt op dinsdag 6 oktober in het Geuzenhuis Kantienberg 9 - 9000 Gent.
Om 19.00 pm wordt er een korte algemene  inleidding gegeven door Peter Veltmans, die even zal stil staan bij rol van de vakbonden met betrekking tot het verloop en organisatie van dit volksverzet.
Daarna zal Erasto zijn getuigenis geven als medestichter van het Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado.
Er is samenvattende vertaling voorzien in het Nederlands.

Deel dit artikel