Technologie van het apentijdperk

supercoil Waarom wil Boerenbond absoluut ggo teelten in Vlaanderen? Wie wordt daar beter van? Als we kijken naar andere landen waar ggo’s reeds ingevoerd werden, is het duidelijk dat enkel de grote industriële agrobedrijven er bij winnen. De familiale boeren geraken er nog meer door verstikt. ls de boeren hier geconfronteerd zullen worden met de roundup resistente onkruiden of met ggo-contaminatie in hun biologische producten, zal Boerenbond dan mee het gelag betalen? Beide zaken zijn spijtig genoeg geen bangmakerij, maar feiten.

In het belang van de Vlaamse boer vraagt Wervel iets meer voorzichtigheid. De huidige coëxistentie voorstellen zijn een grap. Pollen van ggo-teelten stoppen niet met vliegen na 50 meter. Bijen ook niet.

Op één vlak is Wervel het eens met Boerenbond in dit debat: we moeten uitgaan van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Maar waarom gaan onze gentechnologen en ggo lobbyisten niet uit van het wetenschappelijk onderzoek dat voorhanden is? Waarom zijn zij blind voor nieuwe bevindingen zoals het bewijs dat het zogenaamde afval-dna wel een belangrijke rol speelt in de ontwikkeling van een organisme? Omdat het goed verdient?
De huidige gentechnologie is gebaseerd op een zeer beperkte kennis van het functioneren van erfelijk materiaal. Eind vorig jaar ontdekten onderzoekers aan de universiteit van Yale dat we enkel op basis van het huidige model (transcriptie van coderend dna) niet eens rechtop zouden lopen.

De basis van de huidige gentechnologie gaat er van uit dat slechts een kleine fractie van een genoom functioneel is en dat fysische kenmerken enkel bepaald worden via transcriptie van dat stukje dna. Men gaat volledig voorbij aan het feit dat elke wijziging in de primaire structuur van dna (wat gebeurt door een vreemd gen te introduceren) ook een wijziging van de dna-wikkelingen van dna met zich meebrengt. En deze superwikkelingen zouden wel nog eens belangrijker kunnen zijn dan dat kleine stukje coderend dna, blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek. Een miniem stukje van dat zogenaamde afval-dna (het niet coderende dna dat de structuur van de dna-wikkelingen bepaalt) zou volgens recent onderzoek gepubliceerd in Science een belangrijke rol gespeeld hebben in de evolutie van aap naar mens.

Dit onderzoek toont aan dat er voorzichtiger moet omgegaan worden met een onnatuurlijke wijziging van genetisch materiaal. Een ruimer begrip van de werking van het dna is noodzakelijk om te kunnen inschatten wat mogelijke gevolgen zijn. Laat ons het echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek niet afdoen voor larie en apekool.


BRON:
http://www.wervel.be

Deel dit artikel