Tegen het kwartaalkapitalisme

Duurzaam kapitalisme? Traag geld? Ethische bankiers? Ha! Een mens mag toch weleens dromen, nietwaar? Hoewel, dromen? Zoals een wijze ooit zei: 'Als met geld zoveel schade kan worden aangericht, dan kan het ook zeer veel goeds voortbrengen.' Wordt met de forse groei van duurzame banken deze droom steeds meer werkelijkheid?

De financiële sector heeft sinds de val van de enorme Amerikaanse investeringsbank Lehman Brothers op 15 september 2008 een spoor van vernieling getrokken. Toch geeft ze nog steeds geen blijk van groeiend moreel bewustzijn. Maar terwijl de bankencrisis heeft geleid tot de existentiële crisis zonder weerga van de EU bekend als de eurocrisis, bloeien overal duurzame banken op. De ethisch bewuste bankier die genoegen neemt met een bescheiden salaris houdt zijn gehaaide Wall Street-collega met diens exorbitante vergoeding een morele spiegel voor. Systeembanken verkozen hun miljardenkredieten amper te investeren in de reële economie van de landen die hen overeind hielden, maar wel in in lucratiever en dus ook riskante ontwikkelingseconomieën en vreemde munten. Dat leverde immers veel grotere winsten op dan het saaie gewone bankieren en het verstrekken van leningen aan kleine bedrijven.

BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel