Terug naar business as usual in Lima?

UNFCC-COP20-venue-press
[foto: © UNFCC - cc]

De klimaattop in Lima nadert het einde van de eerste week en iedereen bereidt zich voor op de komst van de ministers. De zon schijnt hard op de enorme, tijdelijke structuren die zijn opgetrokken voor de gelegenheid. Onderhandelaars puffen in de warme vergaderzalen.

De zon schijnt hard, onderhandelaars puffen in de warme vergaderzalen. Puffen zullen ze echter niet van het tempo waarmee de onderhandelingen voortgang maken.

Puffen zullen ze echter niet van het tempo waarmee de onderhandelingen voortgang maken. Het momentum waarmee de gesprekken van gang gingen – met de aankondigingen van ontwikkelde landen over klimaatfinanciering en de engagementen van China, de VS en EU om hun CO2-uitstoot aan banden te leggen – lijkt vervlogen. Met andere woorden, terug naar business as usual.

Hoewel de VN-onderhandelingen de beste manier zijn om een globaal gedragen antwoord te formuleren op klimaatopwarming, blijft de geboekte voortgang dan ook in schril contrast staan met de urgentie van het probleem. 

Tijdens de eerste week van de onderhandelingen zwakten de EU, Canada, de VS en Nieuw Zeeland de voorgestelde teksten in verband met engagementen in de periode voor 2020 af met het excuus dat die al waren gecovered in de overeenkomst van Warschau vorig jaar. Maar eender welke deal die de noodzakelijke engagementen voor 2020 negeert, doet ons alleen maar recht op een klimaatramp af stevenen.

Het UNEP emissions gap report, dat de VN vorige week uitbracht, illustreert sinds enkele jaren deze zogenaamde ambitiekloof. Onder de huidige doelstellingen volgen wereldwijde emissies een opwaarts pad. Om gevaarlijke klimaatopwarming te vermijden, moeten emissies echter pieken voor 2020 en daarna snel afnemen. De actie die landen de komende vijf jaar ondernemen zal dan ook bepalen of we al dan niet de grens voor gevaarlijke klimaatopwamring zullen kunnen respecteren.

jan-vandermostenWij werken bij WWF dan ook hard aan concrete voorstellen om op korte termijn diepere CO2-reducties te realiseren. De VN-onderhandelingen moeten volgens ons een platform bieden waar landen van elkaar kunnen leren over concrete maatregelen. Hoe kunnen we bijvoorbeeld sneller en beter energie besparen en hernieuwbare energie ontwikkelen? Kunnen we samenwerken om de miljarden dollars aan subsidies voor fossiele brandstoffen te elimineren? Hoe kunnen we propere energie aanbieden aan de miljoenen mensen die in energie-armoede leven? Wat zijn de barrières om deze initiatieven te implementeren? En hoe kunnen we ontwikkelingslanden helpen voorzien in de noodzakelijke middelen? De onderhandelingen in Lima moeten het begin van een antwoord formuleren op deze belangrijke vragen.

Het uitblijven van deze antwoorden zal ingrijpende gevolgen hebben. Het UNEP adaptation gap report, dat een aanvulling is op hun emission gap report, kijkt naar de kosten die landen zullen moeten dragen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatopwarming. Zelfs onder een klimaatveilig traject kan die tegen het einde van het volgende decennium oplopen tot maar liefst 150 miljard dollar/jaar, en tot 500 miljard dollar per jaar in 2050. Geen lachertje! Zeker als je weet dat deze kosten voornamelijk gedragen zullen worden door de armste landen, die het meest kwetsbaar zjin voor de gevolgen van klimaatopwarming.

De uitdaging waar we voor staan is enorm. Elk land zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Het is stuitend om te merken dat België dit niet doet. Ons land zal zijn klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020, die sowieso al niet in lijn zijn met wat nodig is, niet bereiken onder het huidige beleid. Ons land heeft bovendien als één van de weinige ontwikkelde landen nog geen bijdrage geleverd aan een VN-klimaatfonds dat ontwikkelde landen moet helpen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatopwarming. Onze ministers zullen volgende week dus met schaamrood op de wangen in Lima aankomen. En wij staan klaar om hen te wijzen op hun onverantwoordelijk gedrag!

Jan Vandermosten voor WWF in Lima

Deel dit artikel