Think Global Day 2018

Kan de privésector de wereld redden?

 

Think Global Day 2018

 

Hoe kunnen bedrijven en organisaties bijdragen tot efficiënte ontwikkelingssamenwerking? Kan de privésector de wereld redden? En welke rol is weggelegd voor de overheid? 

Over deze vragen bogen gerenommeerde sprekers zich op Think Global Day in mei 2018, elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise. 

Bekijk het programma

Click here for the English version of the program 

 

Kort verslag van de dag

EN HET ANTWOORD IS ...

Think Global Day, een jaarlijkse 'denkdag' voor de ngo-sector, georganiseerd door 11.11.11, stond dit jaar in het teken van de rol die bedrijven kunnen spelen in ontwikkeling.

'Kan de privésector de wereld redden?' was de vraag die door meerdere internationale en nationale sprekers werd behandeld. Stephanie Blankenburg van de United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) had vlug een antwoord klaar: "Neen".

Maar het was voor haar wel duidelijk dat private financiering onontbeerlijk is om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s) te realiseren. UNCTAD schat dat er daarvoor tot 2030 jaarlijks 2,5 triljoen dollar nodig is. Dat kan enkel gerealiseerd worden door officiële ontwikkelingshulp te combineren met een sterke inbreng van de private sector.

Impact door winst

Charlotte Petri, hoofd van het Ontwikkelingscomité van de OESO (OESO-DAC), wees erop dat de overheid en de privésector aanvullende doelstellingen moeten hebben om goed samen te werken. En dat winst maken een middel is om resultaat te boeken. Alles goed opvolgen en evalueren blijft daarbij de boodschap, zeker omdat er publieke middelen bij betrokken zijn. En overheden hebben nog veel te leren wat betreft samenwerking met de privésector op het vlak van ontwikkeling.

Workshops

In de workshops met experten werden nadien een aantal thema’s behandeld zoals de rol van filantropen, de rol van Europa op het vlak van publieke-private samenwerking en de aanpassingsbereidheid van bedrijven in het licht van de SDG’s.

Verschillende invalshoeken 

In het slotdebat waren verschillende stemmen met verschillende invalshoeken te horen: minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo, Charlotte Petri, Michel Delfosse, CEO van kledingbedrijf Bel&Bo, Paola Simonetti van de Internationale Vakbondsfederatie ITUC en Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11. 

Minister De Croo vond dat het internationale ontwikkelingsbeleid niet zonder de private sector kan. Maar dat betekent niet dat de private sector de publieke hulp moet vervangen. Voor Charlotte Petri was de private sector nog te veel uitsluitend investeerder. Met OESO-DAC werkt zij alvast aan nieuwe samenwerkingsvormen tussen de publieke en de private sector. Michel Delfosse zag op het terrein het één en ander veranderen. Zo duiken de eerste syndicale initiatieven op in Bangladesh. Met Bel&Bo gefocust hij ook op eerlijke productie. Bogdan Vanden Berghe, ten slotte, vond dat de private sector een rol moet spelen in ontwikkeling, maar stelde er ook de beperkingen van vast. In de allerarmste landen blijft officiële ontwikkelingshulp het belangrijkst, omdat privébedrijven begrijpelijkerwijze niet geïnteresseerd zijn in die landen.

 

Programma

Welkom vanaf 12u

12u30:     Ontvangst met broodjes

13u30:     Welkom door Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11 

 

13:35:     Keynote speeches, door:

Charlotte Petri, voorzitter van het OECD Development Assistance Committee (DAC), en Stephanie Blankenburg, hoofd van de Debt and Development Finance Branch Division on Globalization and Development Strategies van UNCTAD.    

 

14u30:     Meet the expert - Workshops

1. Miljardairs en ontwikkelingssamenwerking

Enkele superrijke wereldburgers investeren miljarden in ontwikkeling. Zorgen ze gewoon voor welgekomen extra middelen? Of zetten ze ook de ontwikkeling naar hun hand?

Met Nuria Molina, Senior Program Officer EU and The Netherlands bij Bill & Melinda Gates Foundation, en Gorik Ooms, mensenrechtenadvocaat en Professor of Global Health Law & Governance bij de London School of Hygiene & Tropical Medicine.

2. Wijst Europa de weg?

Europa blijkt een voortrekker in het betrekken van de private sector bij haar ontwikkelingssamenwerking. Maar wordt die daar ook beter van?

Met Jeske Van Seters, Head of Programme Private Sector Engagement bij het European Centre for Development Policy Management (ECDPM), en Lies Craeynest, Head of Private Sector Engagement & Deputy Head of EU Advocacy Office bij Oxfam International.  

3. Bedrijven en duurzame ontwikkeling

Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen waar te maken moeten bedrijven anders zaken gaan doen. Gebeurt dat vanzelf of hebben ze een duwtje nodig van het beleid?

Met Charlotte Vroemans, Process Manager bij The Shift, en Luc Van Liedekerke, professor aan het Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie van de KU Leuven en bij de dept. Wijsbegeerte en Management van de Universiteit Antwerpen. 

15u30:     koffiepauze 

 

16u00:     Slotdebat, met:

Paola Simonetti, Coordinator for Development Policy bij de International Trade Union Confederation (ITUC), Michel Delfosse, CEO van Bel&Bo, Charlotte Petri, hoofd van OESO/DAC, Alexander De Croo, minister van Ontwikkelingssamenwerking en Bogdan Vanden Berghe, directeur 11.11.11.

17u00:     Slotdrink 

11.11.11 DOOR:

Logo MO 150x150

Een initiatief van 11.11.11 in samenwerking met MO*.

 

Deel dit artikel