Toon moed: de keuzes van nu bepalen de wereld van morgen

Vandaag staan we voor grote uitdagingen: hoe gaan we om met klimaatverandering, wat doen we met wereldwijde migratie, hoe gaan we ongelijkheid tegen ... Het is hoog tijd voor oplossingen die ieders belang voorop plaatsen. Over de hele wereld staan miljoenen mensen op en laten hun stem horen voor een duurzame planeet.

Wij zijn ervan overtuigd dat we door mensenrechten centraal te stellen en resoluut te kiezen voor internationale samenwerking en solidariteit deze uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Het verleden toont immers aan dat dit recept werkt: de extreme armoede werd gehalveerd en meer dan ooit gaan kinderen naar school... Want wat we hier beslissen, heeft ook effect op andere plaatsen in de wereld en omgekeerd.

De samenleving waar 11.11.11 voor kiest, is geen utopie. Ze werd goedgekeurd door wereldleiders en er is zelfs een deadline: 2030. Dat is de streefdatum van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Met als resultaat een samenleving waar iedereen erop vooruitgaat: u, uw kinderen, uw buurman, mensen die het moeilijk hebben, mensen aan de andere kant van de wereld ... Komende legislatuur is de voorlaatste om aan deze doelstellingen te werken.

Wij vragen daarom aan onze politici om moed te tonen. Om beslissingen te nemen op lange termijn. Zodat we állemaal winnaars zijn na deze verkiezingen.

  • een klimaatregering met échte oplossingen en aandacht voor getroffen gemeenschappen wereldwijd
  • een rechtvaardig migratiebeleid dat werk maakt van meer veilige en legale toegangswegen
  • 0,7% van het Belgisch bni voor ontwikkelingssamenwerking dat inzet op de internationale strijd tegen armoede en ongelijkheid
  • buitenlands beleid dat respect voor mensenrechten, democratie en ruimte voor een kritisch middenveld op de agenda zet
  • bindende regelgeving voor bedrijven en hun toeleveringsketens zodat mensen- en arbeidsrechten op de eerste plaats komen
  • handelsakkoorden die open en transparant tot stand komen en leefmilieu, arbeids- en mensenrechten centraal stellen
  • rechtvaardige fiscaliteit die zorgt voor globale herverdeling en belastingontwijking een halt toeroept

Beste politici, schrijf mee aan het verhaal van de toekomst. Want de keuzes van nu bepalen de wereld van morgen.

Hoezo, iedereen winnaar?

Bekijk het filmpje waarin onze adjunct-directeur Els Hertogen uitlegt waar deze verkiezingen om draaien.

11.11.11 DOOR:

Verkiezingen waarbij iedereen kan winnen

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels