Trias herbevestigt steun aan familiale landbouw in Brazilië

Trias en Cresol hebben in Brussel een memorandum van overeenstemming ondertekend. De komende jaren blijven we investeren in microfinanciering voor kwetsbare boeren in Brazilië.

triascresol

In 1995 stond Trias Brazilië mee aan de wieg van Cresol. Bij de start was Cresol een koepel van drie lokale kredietcoöperaties in de zuidelijke deelstaat Paraná. Met de steun van Trias is Cresol uitgegroeid tot een confederatie van kredietcoöperaties die in totaal 400.000 leden tellen, vooral familiale boeren.

Hefboom voor armoedebestrijding

Cresol biedt de boeren alle mogelijke vormen van microfinanciering aan, gaande van oogst- en investeringskredieten tot spaar- en verzekeringsproducten. Tienduizenden boerengezinnen kregen dankzij Cresol hun eerste lening voor de aankoop van zaaigoed, vee of machines. De organisatie heeft ook bij de Braziliaanse overheid erkenning verworven als hefboom voor de armoedebestrijding op het platteland.

Trias Brazilië heeft Cresol in de loop der jaren ondersteund met contextanalyses, strategisch advies, relatiebeheer en vorming. We hebben Cresol ook financiële middelen bezorgd om haar netwerk uit te breiden naar noordelijkere deelstaten zoals Goiás, Rondônia, Minas Gerais en Amazonas. In die regio's hebben familiale boeren het vandaag nog altijd moeilijk om aan een betaalbare lening te geraken.

Verder heeft Trias er ook voor gezorgd dat Cresol kan innoveren. Zo richten de aangesloten kredietcoöperaties zich sinds enkele jaren ook naar stedelijke ondernemers. Deze strategische keuze versterkt de rendabiliteit van de organisatie, wat ertoe bijdraagt dat ze haar sociale doelstellingen op het platteland kan handhaven.

Efficiënt en effectief

'We werken graag samen met een stevige partner als Cresol', zegt algemeen directeur Lode Delbare. 'Met een relatief klein budget is deze partner in staat om goede resultaten te boeken voor regio's en doelgroepen die op dit ogenblik nog altijd uit de boot vallen in Brazilië. Wat efficiëntie en effectiviteit betreft, behoort Brazilië tot de top van alle landen waar Trias wereldwijd actief is.'

Wil je de familiale landbouw in Brazilië wapenen tegen de concurrentie van het grootgrondbezit?

 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel