Trias-partner FOP scheidsrechter in conflict tussen veehouders en akkerbouwers

Dat ontwikkelingssamenwerking niet altijd van een leien dakje loopt, illustreert de hachelijke situatie in Guinee. Daar hebben akkerbouwers en veetelers het met elkaar aan de stok. Trias moet scheidsrechter spelen.

In Doumbaya, in het oosten van Guinee, zit het er soms bovenhands op tussen veetelers en akkerbouwers. In het natte seizoen is er weinig aan de hand. De kuddes grazen in de bergen, terwijl akkerbouwers in de vlaktes groente en maïs verbouwen langs de riviertjes. In het droge seizoen zakken de veehouders, bij gebrek aan vers gras, met hun kuddes af naar die vlaktes.

Daar komt het geregeld tot conflicten, omdat de kuddes er geregeld grazen op landbouwgrond. Normaal gezien moeten de veetelers hier toestemming voor vragen aan de plaatselijke bevolking, maar dit gebeurt niet altijd. De veehouders hebben het financieel beter en stoppen zo dorpsoversten een centje toe, zodat zij een oogje zouden dichtknijpen. De akkerbouwers zijn hier niet mee opgezet, want ze willen hun land vrijwaren van schade die de dieren aanrichten. Ze verjagen dan maar het vee en dat gebeurt niet altijd op een diervriendelijke manier. Toen laatst de akkerbouwers de koeien verjoegen en enkele stuks vee doodden, leidde dit tot tumult en zelfs arrestaties bij de akkerbouwers.

Trias stuurde er haar partnerorganisatie FOP-BG op af om op orde op zaken te stellen. De overheid wil zware maatregelen treffen (lees: de betrokken akkerbouwers straffen), maar daar zijn Trias en haar partners niet voor te vinden. Alle partijen hebben al genoeg schade geleden.

Samen met onze partners FOP-BG en RGTA-DI, en de federatie voor veetelers werkt Trias aan een oplossing om akkerbouw en veeteelt beter op elkaar af te stemmen. Er zijn twee pilootprojecten aan de gang waarbij akkerbouwers en veetelers samenwerken op een manier waar ze er beide voordeel bij hebben.

Zo hebben akkerbouwers en veetelers samen 994 ha afgezet en verdeeld in twee stukken. Het vee blijft in de ene helft, de akkerbouwers kunnen op de andere helft hun gewassen telen. Volgend jaar draaien ze de bezetting om, zodat de bodemvruchtbaarheid gegarandeerd is. De omliggende dorpen en de overheid volgen dit project met heel veel belangstelling. De boeren die aangesloten zijn bij Trias-partner FOP-BG voelen nu echt dat de federatie opkomt voor hun belangen.

Conflicten tussen veehouders en akkerbouwers zijn een gekend fenomeen in heel de Sahel-zone in Afrika en leiden ieder jaar tot verschillende doden.

www.triasngo.be
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel