Uitbreiding Israëlische nederzettingen in Oost-Jeruzalem moet stoppen

Ramat Shlomo, waar vandaag al 18000 kolonisten wonen (c) AP Graphics BankNu een plan om 1600 nieuwe huizen te bouwen voor kolonisten in Oost-Jeruzalem officieel goedgekeurd is, herhaalt Amnesty International haar oproep aan de Israëlische regering om een einde te maken aan de bouw of de uitbreiding van illegale nederzettingen in de Bezette Palestijnse Gebieden.

Het plan om de nederzetting Ramat Shlomo, waar momenteel al ongeveer 18 000 kolonisten wonen, uit te breiden, is woensdag 10 maart aangekondigd.

"Het Israëlische nederzettingenbeleid is niet enkel illegaal, bovendien heeft het ook een zware impact op de mensenrechten van Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Hun levens en bezittingen worden verwoest door de bouwwerken op bezet Palestijns land," zegt Malcolm Smart, de Midden-Oosten en Noord-Afrika directeur van Amnesty International.

"De Israëlische regering moet de plannen om bestaande nederzettingen uit te breiden of nieuwe te bouwen meteen stopzetten. Dit is een eerste stap in de richting van een volledige verwijdering van alle illegale nederzettingen uit de bezette gebieden."

Rechten geschonden
De bouw van Israëlische nederzettingen op bezet Palestijns grondgebied is een schending van het internationaal humanitair recht, dat verbiedt dat een bezettingsmacht de eigen bevolking overbrengt naar bezet gebied.

In tegenstelling tot de kolonisten, zijn de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever niet onderworpen aan hetzelfde recht als Israëlische burgers, maar aan militair recht. Zo mogen ze niet binnen in de nederzettingen, ze mogen de wegen van de kolonisten niet gebruiken en zijn onderworpen aan ernstige beperkingen van de bewegingsvrijheid.

Kolonisten krijgen financiële en andere voordelen van de Israëlische overheid. Bovendien mogen ze grond en natuurlijke rijkdommen exploiteren die toebehoren aan de Palestijnse bevolking.

De onwettige toe-eigening van Palestijns land voor Israëlische nederzettingen en verbindingswegen, en van cruciale grondstoffen zoals water, heeft een vernietigende impact op de lokale Palestijnse bevolking.

Achtergrondinformatie
Sinds het begin van de bezetting in 1967 zijn op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, zo’n 135 officieel erkende Israëlische nederzettingen gebouwd, en 99 “outposts”, officieel niet-erkende nederzettingen die toch financieel gesteund worden door de overheid. Dit is een schending van het internationaal recht en gaat rechtstreeks in tegen VN-resoluties.

Vandaag zijn er meer dan 450 000 Israëlische kolonisten op de Westelijke Jordaanoever. Bijna 200 000 van hen wonen in nederzettingen in en rond Oost-Jeruzalem.

Met de uitbreiding van de Israëlische nederzettingen en de verbindingswegen doorheen de Westelijke Jordaanoever, zijn er ook steeds meer wegen en gebieden die niet toegankelijk zijn voor Palestijnen. Dit maakt het heel moeilijk voor Palestijnen om tussen hun eigen dorpen te reizen.

Palestijnen die onder Israëlische controle leven op de Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, zijn ook onderworpen aan strikte beperkingen inzake huisvesting en infrastructuur.

Huizen, openbare gebouwen en andere bouwwerken die toebehoren aan de Palestijnen, worden dikwijls "illegaal" verklaard door de Israëlische autoriteiten, en kunnen op elk moment afgebroken worden. Alleen al in 2009 hebben de Israëlische autoriteiten meer dan 270 Palestijnse gebouwen op de Westelijke Jordaanoever afgebroken. Daardoor zijn meer dan 600 mensen, waaronder meer dan de helft kinderen, hun huizen kwijt.

Deel dit artikel