Vlaams ODA rapport 2016: meer voor klimaat, minder voor ontwikkelingssamenwerking

Een snelle blik op het Vlaamse ODA rapport 2016 toont dat de Officiële Ontwikkelingshulp (ODA) licht steeg in 2016. Vlaanderen gaf in 2016 55,6 miljoen euro uit aan ODA, 1,7 miljoen euro meer dan het jaar voordien. Echter, wie de cijfers meer in detail bekijkt, kan niet anders dan vaststellen dat er niet meer maar minder middelen beschikbaar waren voor de kerntaken van ontwikkelingssamenwerking en dat het gat werd dichtgereden door het nakomen van een andere belofte: de internationale klimaatfinanciering.

Belofte klimaatfinanciering behaald

Minister Schauvliege kondigde tijdens de klimaattop in Marrakesh een bijdrage van 12,5 miljoen euro voor multilaterale klimaatfondsen in de periode 2016-2019 aan. Dat bedrag wordt volledig ingeschreven in het jaar 2016 en zorgt er mee voor dat Vlaanderen haar belofte om jaarlijks 14,5 miljoen euro bij te dragen aan de internationale klimaatfinanciering ruimschoots behaalt. Een groot deel van deze middelen komt uit het Vlaams Klimaatfonds dat gespekt wordt met de inkomsten uit de Europese emissiehandel en kan dus 'nieuw en additioneel' genoemd worden.

De klimaatfinanciering komt in de statistieken van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking terecht. Op zich geen probleem, op voorwaarde dat de ODA minstens in dezelfde mate stijgt als het bedrag klimaatfinanciering. Dat er extra middelen worden vrijgemaakt voor de klimaatuitdagingen van ontwikkelingslanden is immers beloofd. Dat zien we niet vertaald in de cijfers: een stijging van 11,3 miljoen euro klimaatfinanciering binnen een totaalbedrag dat maar 1,7 miljoen euro stijgt. Zo stijgt het aandeel klimaatfinanciering binnen de ODA van 13% in 2015 naar maar liefst 33% in 2016 (zie figuur).

grafiek oda-VL 2016

Vergeet de basisnoden niet

Klimaat neemt de overhand in de Vlaamse ODA. De extra inspanning voor klimaat komt niet bovenop de bestaande inspanningen voor ontwikkelingssamenwerking. De internationale klimaatfinanciering, grotendeels gefinancierd door het Vlaams Klimaatfonds, verdoezelt een sterke inkrimping van het oorspronkelijke budget voor ontwikkelingssamenwerking. Van de totale uitgaven kwam 21,7 uit de begroting van het Departement Buitenlandse Zaken. Vorig jaar was dat nog 29 miljoen euro. Het verschil – 7,3 miljoen – is goed voor een kwart van de middelen.

11.11.11 moedigt aan dat Vlaanderen de inkomsten uit de emissiehandel aanwendt om via multilaterale klimaatfondsen bij te dragen aan de internationale klimaatfinanciering. Deze bijdragen kunnen echter geen inspanningen op vlak van basisnoden als landbouw en gezondheidszorg vervangen. Ja, klimaat en ontwikkeling moeten samen aangepakt worden. Maar daarvoor zijn extra middelen nodig en die zien we nu niet.

Lien Vandamme
Beleidsmedewerker Klimaat en Natuurlijke Rijkdommen

Griet Ysewyn
Beleidsmedewerker Ontwikkelingsbeleid

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel