Vlaams wapenhandeldecreet in de maak

Dit najaar buigt het Vlaams parlement zich over een Vlaams wapenhandeldecreet. Al sinds 2003 is Vlaanderen bevoegd voor wapenexport maar op een eigen Vlaamse regelgeving bleef het wachten. Bijgevolg deed Vlaanderen nog steeds een beroep op de Belgische wapenexportwetgeving van 1991 en het bijhorende Koninklijk Besluit van 1993 om de toekenning van exportvergunningen af te toetsen.

Dat er een eigen Vlaamse wapenexportwetgeving moet komen, was eigenlijk al afgesproken in het vorige Vlaamse regeerakkoord. Sp.a, Groen! en het Vlaams Belang dienden voorstellen in, maar daarover werd uiteindelijk nooit gestemd. Ook het huidige regeerakkoord onderschrijft de nood aan een eigen wetgeving. Intussen hebben Vlaams Parlementsleden Bart Caron en Mieke Vogels (Groen!) een nieuw voorstel van decreet ingediend en ook de Vlaamse overheid zelf kwam met een voorontwerp op de proppen.

Op vraag van de Vlaamse regering gaf het Vlaams Vredesinstituut -een onderzoeksinstelling verbonden aan het Vlaams parlement- advies bij dat voorontwerp. Het Vredesinstituut beschouwt de tekst over de gehele lijn als een 'evenwichtig voorstel ', maar formuleert ook kritiek. Zo zou het voorontwerp de transparantie inzake wapenexport die de Vlaamse overheid de voorbije jaren heeft opgebouwd -en die verder gaat dan de Belgische wapenwet oplegt- niet decretaal verankeren. 'Een gemiste kans ', aldus het Vredesinstituut.

BRON:
MO* Magazine

Deel dit artikel