Vlaanderen zit vol … warme mensen die willen helpen

Op een aantal uitgekozen locaties in Vlaanderen en Brussel doken deze ochtend afficheborden op met de boodschap 'Vlaanderen zit vol'. In de loop van de ochtend werd duidelijk dat het om een actie van 11.11.11 gaat die daarmee opnieuw haar vluchtelingencampagne in de kijker wil zetten. De eerste affiches worden vandaag dan ook overplakt met de volledige boodschap: 'Vlaanderen zit vol warme mensen die willen helpen’' 11.11.11 onderstreept daarmee dat Vlamingen solidair zijn met vluchtelingen.

Dagelijks zetten er zich duizenden vrijwilligers overal ten lande in om vluchtelingen een menswaardig bestaan te geven. 11.11.11 dankt al die mensen dan ook graag voor hun inzet.

Met de slogan 'Vlaanderen zit vol' verwijst 11.11.11 ook naar het feit dat het de armste landen zijn die de meeste vluchtelingen opvangen. 86% van de vluchtelingen wordt in ontwikkelingslanden opgevangen terwijl minder dan 9 % in de 6 rijkste landen terecht komt. Er is dus nog ruimte voor solidariteit met het Zuiden.

8 op de 10 Vlamingen is ook bereid om te helpen. De Vlaming heeft begrip voor het feit dat mensen op de vlucht slaan en hun heil elders zoeken. "Ik zou vluchten als het leven van mezelf of mijn gezin elke dag in gevaar is", luidt de boodschap in een peiling die 11.11.11. midden dit jaar afnam. Daaruit blijkt dat er een groot draagvlak is voor vluchtelingen in dit land. Het sterkt 11.11.11 bij haar eindejaarscampagne die op 16 september werd gelanceerd en die traditioneel haar hoogtepunt kent in de week voor 11 november.

Eerder was er ook al een actie op sociale media waarbij enkele politici centraal stonden met de slogan 'Sommigen vluchten om politieke redenen. Anderen ook'. Er was een radiospot met Jan Mulder en een filmpje van Nic Balthazar met pakkende getuigenissen van jonge vluchtelingen.

Deze avond worden de honderden affiches en borden die vorige nacht in Vlaanderen en Brussel opdoken, overplakt met de boodschap dat Vlaanderen vol warme mensen zit die willen helpen. Al de vrijwilligers die tot in de vroege uurtjes bezig waren, verdienen dan ook onze grootste dank.

De man die gefigureerd heeft op de affiche van de campagne is trouwens één van die vrijwilligers en is al 20 jaar actief voor 11.11.11.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels