Vluchtelingenopvangwerking middenveld grotendeels opgedoekt

Vrijdag 3 juni, nam de ministerraad de beslissing om naast de sluiting van opvangcentra van Rode Kruis, Fedasil, Croix-Rouge en privé-initiatieven, ook een groot aantal individuele opvangplaatsen die georganiseerd worden door ngo's, met name Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Ciré, af te bouwen. Volgens onze bronnen zou het doek vallen over het overgrote deel van de opvangwerking van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Deze beslissing is zorgwekkend om meer dan één reden.

Plannen voor de afbouw van opvangplaatsen lagen al een tijd op tafel omwille van de daling van de nieuwe asielaanvragen in ons land. De communicatie over deze beslissing laat zeer te wensen over. Dat betrokken organisaties en hun werknemers dergelijk verontrustend nieuws moeten vernemen in de pers en niet rechtstreeks, laat staan met enige duiding en argumentatie, op de hoogte worden gebracht, is zonder meer onbehoorlijk.

Daarnaast is deze beslissing opmerkelijk en zorgwekkend om verschillende redenen:

  • Als het beleid kwalitatieve en efficiënte asielopvang voor ogen heeft, dan moeten beslissingen over de sluiting van opvangplaatsen gebeuren op basis van transparante, objectieve criteria en meetbare parameters, na een doorlichting van het complete opvangnetwerk, waarbij de kwaliteit, expertise, duurzaamheid en budgetvriendelijkheid van alle spelers en plaatsen worden geëvalueerd. Van een dergelijke doorlichting of evaluatie is in dit geval geen sprake. De opvang die georganiseerd wordt door het netwerk van Vluchtelingenwerk en Ciré is niet alleen kwalitatief hoogstaand, maar ook goedkoop en bovendien gericht op broodnodige integratie in de samenleving. Op een moment waarop veel asielzoekers erkend worden als vluchteling en op zoek gaan naar ondersteuning in hun integratieproces, roept deze keuze vragen op.

  • Het plan om een hoog aantal opvangplaatsen van Vluchtelingenwerk te sluiten komt er op basis van politieke motieven. Met een beslissing tot grootschalige sluiting gaat de regering de facto over tot het quasi opheffen van een al 17 jaar bestaande samenwerking met het middenveld in de opvang van asielzoekers. Organisaties die zich, naast hun rol van organisator van kwalitatieve opvang, ook constructief-kritisch uitlaten over het beleid en dat beleid monitoren zijn dus niet langer gewenst.

De rol van het middenveld binnen de asielopvang is nochtans cruciaal: Vluchtelingenwerk Vlaanderen is een pluralistische koepelorganisatie die 50 leden verenigt, veel waardevolle expertise en kennis verzamelt en ontsluit voor al wie vluchtelingen bijstaat in de samenleving, en garant staat voor kwalitatieve opvang met het oog op integratie.

Deze regering heeft er nooit een geheim van gemaakt dat ze het brede, pluralistische middenveld geen warm hart toedraagt. Die aversie zien we door deze beslissing helaas bevestigd, met ernstige gevolgen voor een toekomstgericht en breed gedragen vluchtelingenbeleid. Deze beslissing gaat namelijk voorbij aan wat daarvoor nodig is: een constructieve dialoog met het middenveld over de positie van mensen op de vlucht en de belangrijke rol van burgers en de brede samenleving in het onthaal en de integratie van vluchtelingen.

Voor meer info neem contact op met de persmedewerker:
Bieke Purnelle: 0473 88 65 97 – bieke@vluchtelingenwerk.be

 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen zet zich in voor mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. We doen dit niet alleen maar met een dertigtal lidorganisaties en heel wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen we de druk op het beleid en sensibiliseren we het ruime publiek. We coördineren ook een eigen opvangnetwerk en zijn actief rond integratie. We ondersteunen iedereen die asielzoekers en vluchtelingen bijstaat.

 

Deel dit artikel