Vooruitgang in Accra onvoldoende

Persbericht
Vrijdag 5 september 2008

Drie jaar na de ondertekening van de Verklaring van Parijs (VP) – over de doeltreffendheid van hulp – werd de uitvoering hiervan geëvalueerd in Accra. Het doel was te kijken waar er achterstand is en een actieplan goed te keuren om de uitvoering van de VP te versnellen en verbeteren. Na 50 jaar ontwikkelingssamenwerking zijn er nog steeds 1,4 miljard extreem armen. Meer doeltreffende hulp is dus geen luxe.


Gisteren gingen de ministers akkoord met de zogenaamde Accra Agenda voor Actie (AAA). De verwachtingen waren hooggespannen. Maar ondanks de opname van enkele deadlines op het laatste moment blijft de AAA eerder een intentieverklaring dan een daadwerkelijk actieplan. Civiele organisaties en ontvangende overheden waren vragende partij voor veel concretere engagementen.

De onderhandelingen tijdens het High Level Forum liepen heel erg stroef. Vooral de VS en Japan namen een erg behoudsgezinde houding aan. De EU heeft zich samen met de partnerlanden op een lijn gezet voor verdergaande engagementen op een aantal vlakken. Dit leidde tot enkele stappen in de juiste richting op vlak van gebruik van nationale beheerssystemen, taakverdeling onder donoren, aandacht voor fragiele staten en meer dialoog met civiele organisaties en parlementen.

In een jaar waar meer dan honderd miljoen mensen in armoede geduwd werden door de stijgende voedselprijzen is het echter teleurstellend dat donoren zich niet geëngageerd hebben om voedselhulp te ontbinden, ondanks studies die aangeven dat de kostprijs hiervan 35% hoger ligt dan wanneer dit ongebonden is. Een ander punt waar geen vooruitgang geboekt werd, nochtans erg benadrukt door de ontvangende overheden en de civiele organisaties, is de hoognodige vermindering van beleidsconditionaliteiten.

Het komt er nu op aan de gemaakte engagementen ook daadwerkelijk na te komen. We vragen geen woorden, maar daden. Ook roepen we de donoren met aandrang op om hun verantwoordelijkheid op te nemen op de VN Top in september en de Doha Conferentie over financiering van ontwikkeling in November. In Doha zal meer nadruk liggen op de coherentie van ontwikkelingssamenwerking met andere belangrijke beleidsterreinen. Want er is zeker nood aan meer en betere hulp, maar die moet ingepast worden in een beleid dat op alle domeinen – klimaat, schulden, handel, etc. – bijdraagt tot het realiseren van ontwikkelingsdoelen.

Deel dit artikel