Vrijwilligerstraject: een blik op de toekomst

ToekomstavondResultaatKruisem.png

In 2018 startte de dienst beweging met een traject om de vrijwilligerswerking van 11.11.11 in een nieuw jasje te steken. De eerste stap die we hiervoor ondernamen, was het interviewen van zoveel mogelijk kernvrijwilligers. Door deze gesprekken verkregen we terug een beter en helder zicht in de werking van de lokale vrijwilligersgroepen.

Met deze kennis gaan we de komende maanden met enkele 11.groepen aan de slag om samen met hen na te denken over hun toekomstige werking. Concreet wil dit zeggen dat de 11.groepen een lokale toekomstavond organiseren, waarbij wij hen zullen begeleiden. De 11.groepen worden bij deze oefening ook aangemoedigd om mensen van buitenaf te betrekken, zodat hun werking vanuit diverse invalshoeken benaderd wordt. Nu dat de eerste focusgroepen in elke provincie plaatsvonden, kunnen we van een echt succes spreken. De reacties waren unaniem positief.

Gewoon doen!

In Wevelgem gingen drie leden de uitdaging aan om samen met 7 ‘genodigden’ na te denken over de toekomst van 11.11.11. De groep bestond uit een gevarieerde mix van mensen die beantwoordt aan de vraag vanuit de provincie om mensen vanuit verschillende contexten te verzamelen. "Een ijsbreker bracht ieder onmiddellijk in de juiste stemming en nadien werden diverse technieken afgewisseld om iedereen in het gesprek te betrekken. Alles kon en mocht gezegd worden. Ieder idee werd zorgvuldig meegenomen en tenslotte werd de uitdaging voor onze werking binnen twee jaar geformuleerd. Duidelijk, krachtig en met grote uitdagingen. Samenwerken, verjongen, actiever informeren, sociale media meer gebruiken. Deze ingrediënten werden in de blender gestopt en dagen ons nu uit om het pad uit te tekenen naar de toekomst. Lekkere broodjes, een drankje, vele gesprekken en een leuke sfeer zorgden er mee voor dat de avond vlot verliep." Aldus Jos Deleu van de 11.groep uit West-Vlaanderen. Hij wil iedereen bedanken voor de inbreng en voegt er nog aan toe: "Aan groepen die twijfelen om deze avond te organiseren: het is verrijkend, versterkend en uitdagend. Gewoon doen!"

Aan groepen die twijfelen om deze avond te organiseren: het is verrijkend, versterkend en uitdagend.

Aan de andere kant van Vlaanderen sprokkelden we gelijkaardige reacties. In Limburg was de vrijwilligersgroep van Hechtel-Eksel het eerst aan de beurt. Vrijwilligster Madeleine wist niet goed waaraan ze zich mocht verwachten: "Door de goed georganiseerde begeleiding van Claudia en Eva werd er geen tijd verloren en kon iedereen zijn zegje doen over de huidige en eventueel toekomstige werking. Er was veel interesse van de deelnemers buiten onze kerngroep. Er kwamen verrassend veel, nieuwe ideeën om de sleur, die er toch wel een beetje in onze werking zit, te doorbreken. Een avond die opnieuw goesting geeft om er volop voor te gaan!" 

ToekomstavondKruisem

Engagement onder de loep

In Vlaams-Brabant en Brussel werd de spits afgebeten door de 11.groep van Oudergem, in Oost-Vlaanderen werd er al samengekomen in Destelbergen en Kruisem. 

In Antwerpen waren Pelt en Borsbeek al aan de beurt. Luc van de vrijwilligersgroep uit Borsbeek vond de eerste samenkomst erg leerrijk: "De methodiek en begeleiding maakten het mogelijk om nog eens op een andere manier naar ons vrijwilligersengagement te kijken. Dat geeft energie en een bron van ideeën om verder mee aan de slag te gaan. Kortom een absolute aanrader voor elke 11.groep!"

Met zo'n feedback kijken we de toekomst uiteraard positief tegemoet. We zijn er dan ook zeker van dat de komende maanden nog meer in teken zullen staan van de creatie van nieuwe 11.11.11-dynamieken en het ontwikkelen van leuke, verfrissende ideeën! Wil je zelf ook graag een denkproces over de toekomst van jouw 11.groep opstarten? Geef dan zeker een seintje aan jouw regiowerker.

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel