Wat kan jij doen?

wat-kan-jij-doen

Lokaal mondiaal beleid is een taak voor ons allen. Een mondiaal beleid voeren op lokaal niveau, wat is dat en hoe doe je dat? Wel, er zijn veel manieren waarop mensen, zowel individueel als samen op lokaal niveau kunnen zorgen voor een mondiaal beleid.

Impact van individuele en alledaagse keuzes

Als inwoner van een stad of gemeente kan je op twee manieren bijdragen tot het lokaal mondiaal beleid: als individu en als inwoner. Als individu maak je in eerste instantie zelf iedere dag keuzes die een mondiale weerslag hebben. Die keuzes, zeker wanneer vele mensen ze maken, kunnen een stimulans zijn voor verandering van het beleid. Of het nu gaat om keuzes over ethisch bankieren, de auto vaker laten staan, een ngo financieel steunen, bioproducten kopen of een actie op poten zetten. Ze tonen wat er leeft bij de mensen en dit kan het lokaal bestuur inspireren.

Formele kanalen voor beleidsbeïnvloeding

Daarnaast ben je als individu ook altijd inwoner van een gemeente. Naast je individuele en vaak alledaagse keuzes kan je er expliciet naar streven om je ideeën te verankeren in het beleid. Dat kan op verschillende manieren: via formele of via informele kanalen. Via formele kanalen kan je als individu of groep je idee tot bij het schepencollege, de gemeenteraad of de administratie krijgen. Met verzoekschriften, een volksraadpleging, een petitie of een officieel advies aan de gemeenteraad kan je met andere woorden je idee formaliseren en overbrengen naar het bestuur. Vlaanderen bundelde info over een aantal formele kanalen van beleidsbeïnvloeding.

Via informele weg beleid beïnvloeden

Naast formele kanalen zijn ook informele wegen naar beïnvloeding de laatste jaren een realistische piste. Burgerinitiatieven en feitelijke verenigingen organiseren zich meer en meer informeel rond een onderwerp of actiethema. Adviesraden hebben niet langer het monopolie op beleidsbeïnvloeding en ook lossere initiatieven kunnen invloed uitoefenen. Denk maar aan actiegroepen rond schone lucht, wijkcomités die inspraak willen in ruimtelijke ordening en ouders die zich organiseren rond thema's die hun kinderen aanbelangen. Deze informele vorm van beleidsbeïnvloeding wint aan belang en is een erg waardevolle aanvulling op informele kanalen zoals adviesraden. Maar formele en informele vormen van beleidsbeïnvloeding kunnen ook samen gaan. Zo is het als adviesraad bijvoorbeeld even belangrijk om informeel een goed contact te onderhouden met andere adviesraden, verenigingen, ambtenaren en politici.

Sleutels tot succes

Zowel voor formele wegen naar beleidsbeïnvloeding als voor de informelere manieren geldt dat een draagvlak en een sterk inhoudelijk dossier je kansen verhogen. Ga op zoek naar medestanders die jouw eis of idee kracht bijzetten. Kijk daarbij niet enkel naar een traditionele achterban, maar ook naar diverse stakeholders die jouw boodschap kunnen steunen. Dat draagvlak is best zo divers mogelijk en zo groot mogelijk. Maar ook inhoud is cruciaal. Bereid je eis grondig voor en werk je idee uitvoerig en realistisch uit. We geven je hiertoe alvast een aantal tips.

Werk maken van een lokaal mondiaal beleid is met andere woorden geen evidentie. Samen kunnen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk beleidskeuzes de mondiale toets doorstaan. Maak daarvoor eerst en vooral zelf zoveel mogelijk mondiale keuzes. Die kunnen zowel voor een individu als voor een vereniging impact hebben, maar ook anderen inspireren. Wil je daarnaast concreet in je gemeente aan de slag gaan? Ga dan op zoek naar zowel formele als informele kanalen die jouw idee kunnen ondersteunen. Zijn er adviesraden in jouw gemeente actief? Welke burgerinitiatieven bestaan er? Kan je mensen verzamelen rond jouw thema? Wie in het lokaal middenveld kan jouw partner zijn? Zijn er online fora in de gemeente zoals citizenlab waarop je jouw idee kan lanceren? Kies niet één strategie, maar combineer. Samen lukt het om steen per steen aan de weg te bouwen!

Nieuwsgierig naar beleidsbeïnvloedende initiatieven in andere gemeenten?

Deel dit artikel