Webshop voor kwetsbare ondernemers in Manilla

De Filipijnse ondernemersvereniging Ka-Entrep gaat met de steun van de Vlaamse ontwikkelingsorganisatie Trias een webshop bouwen. Het project is in handen van Lucy Zhang, een Canadese vrijwilligster met Chinese roots.

kaentrepnews1

In de Filipijnse hoofdstad Manilla is de concurrentie tussen zelfstandige ondernemers bikkelhard. De meesten proberen in het informele circuit te overleven met een zogeheten sari-sari, een klein winkeltje met basisproducten. Ka-Entrep is een ondernemersvereniging met leden die de overlevingseconomie proberen te overstijgen.

Om hun klantenbestand te verruimen, gaan de ondernemers van Ka-Entrep de komende maanden een gezamenlijke webshop bouwen. Ze krijgen daarvoor een jaar lang technische assistentie van Lucy Zhang, een 28-jarige Canadese vrijwilligster met vijf jaar beroepservaring in projectmanagement en e-commerce.

Toegevoegde waarde

'We steunen Ka-Entrep al zeven jaar omdat deze vereniging zich tot doel stelt om kansarme ondernemers naar een hoger niveau te tillen', zegt Trias-medewerker Marc Vogelaers. Eén van de meest in de oog springende resultaten zijn de trainingsmodules die Ka-Entrep ontwikkeld heeft voor de leden.

Tegelijk werd veel energie gespendeerd aan de interne structuur en doelstellingen. Dat proces zorgde voor interne wrijvingen waardoor het ledenaantal intussen gehalveerd is. Nu de organisatie eindelijk op punt staat, wil Trias Filipijnen dat de focus verschuift naar dienstverlening.

'Ka-Entrep moet dringend kwaliteitsvolle diensten creëren met toegevoegde waarde voor de leden. De nieuwe webshop is daar een mooi voorbeeld van. We hebben vertrouwen in het huidige bestuur en rekenen op concrete resultaten binnen de twee jaar', aldus Vogelaers.

Vrijwilligerswerk

De ondernemers van Ka-Entrep zullen de expertise van Lucy Zhang hard nodig hebben. 'Dat schrikt me niet af', zegt de vrijwilligster tijdens een blitsbezoek aan het hoofdkantoor van Trias in Brussel. 'Ik heb genoeg professionele ervaring in projectmanagement. Bovendien heb ik in mijn vriendenkring in Canada veel zelfstandige ondernemers die een webshop uitgebouwd hebben. Door hen te helpen, heb ik interessante inzichten verworven in de e-commerce.'

De drijfveer van Lucy om voor een jaar te verhuizen naar de Filipijnen? 'Mijn ouders hebben me op 16-jarige leeftijd vanuit China naar Canada gestuurd om te studeren. Ik woon er inmiddels al twaalf jaar, maar keer nog regelmatig terug naar mijn familie in China. Dat is niet het geval voor de meeste Filipino's die ik ken in Canada. Ze willen nooit meer terugkeren naar hun moederland. Ik krijg nu de kans om aan den lijve te ondervinden waarom ze zo'n drastische beslissing nemen.'

Strategie

Trias heeft een strategie ontwikkeld om voor enkele tienduizenden boeren en ondernemers het wonen en werken in de Filipijnen aangenamer te maken. 'Op middelange termijn willen we samen met onze partners een coöperatief distributiecentrum op poten zetten. Dat moet de brug slaan tussen producenten op het platteland en kleine handelaars in de stad', legt Vogelaers uit.

Het distributiecentrum moet kansarme ondernemers motiveren om de kwaliteit van hun producten op te vijzelen in ruil voor een betere prijs. Voor de conceptuele ontwikkeling van zo'n handelsplatform wil Trias de expertise inschakelen van Colruyt. Eerder werd al een Filipijnse microkredietbank bereid gevonden om het project mee te ondersteunen.

 

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel