Wereld gaat achteruit in plaats van vooruit (WGO)

35 procent van de Afrikaanse kinderen loopt vandaag meer kans om te sterven dan tien jaar geleden. Vrouwen uit landen waar zwangerschap of bevalling vaak fataal afloopt, hebben even slechte of slechtere vooruitzichten. Het gaat niet goed met de strijd tegen aids. Kortom, de wereld beweegt niet naar de millenniumdoelstellingen toe, maar ervan weg, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie vandaag (maandag) in een rapport.


'Als de trend van de jaren negentig doorzet, zal de meerderheid van de arme landen de millenniumdoelstellingen op vlak van gezondheid niet halen', zegt de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). De WGO-studie beschuldigt donorlanden en staatshoofden dat ze te weinig aandacht besteden aan de versterking van gezondheidssystemen en dringt aan op inspanningen om gezondheid een prominentere plaats te geven in het economische en ontwikkelingsbeleid.
In 2000 ondertekenden 189 staats- en regeringsleiders acht millenniumdoelstellingen om de wereldarmoede terug te dringen. Tegen 2015 moet onder meer het aantal extreem arme wereldburgers gehalveerd zijn, moeten alle kinderen het basisonderwijs kunnen afmaken, en moet de uitbreiding van aids gestopt zijn. De doelstellingen richten zich vooral op de ontwikkelingslanden, maar benadrukken de bijdragen die ontwikkelde landen kunnen bieden via handel, ontwikkelingshulp, schuldenkwijtschelding, toegang tot essentiële geneesmiddelen en overdracht van technologie.
Drie van de acht doelstellingen hebben expliciet met gezondheid te maken. En met alle drie gaat het slecht. Wat betreft het terugdringen van de kindersterfte, sterven jaarlijks nog steeds bijna 11 miljoen kinderen voor hun vijfde verjaardag. In 16 landen - waarvan 14 in Afrika - sterven nu meer kinderen jonger dan vijf dan in 1990, het jaar dat de millenniumdoelstellingen als referentie nemen. In veel landen van Afrika bezuiden de Sahara is een dalende trend tijdens het laatste decennium weer omgekeerd. Dat enkele landen wel vooruitgang boeken, kan het algemene beeld niet verhullen. 'Geen enkele van de armste regio's in de ontwikkelingswereld ligt op schema om de doelstelling op vlak van kindersterfte te halen', onderstreept het WGO-rapport.
De helft van de kindersterfte is te wijten aan ondervoeding, en de wereld telt momenteel meer dan 150 miljoen kinderen onder de vijf die ondergewicht vertonen. Het aantal ondervoede kinderen in Afrika bezuiden de Sahara nam tussen 1990 en 2003 toe van 29 miljoen tot 37 miljoen.
Over naar het verminderen van het aantal vrouwen dat sterft tijdens de zwangerschap of in het kraambed, een andere millenniumdoelstelling. Vrouwen in Zuidoost-Azië en Noord-Afrika hebben intussen meer kans dat er medisch personeel bij hun bevalling aanwezig is, maar wereldwijd sterven jaarlijks nog steeds meer dan 500.000 zwangere vrouwen. Als vrouw in Afrika bezuiden de Sahara heb je 1000 keer meer kans om je zwangerschap niet te overleven dan in rijke landen. Alleen in landen waar de moedersterfte al lager was, is er verbetering merkbaar. In de andere stagneert de toestand of verslechtert ze.
Ook wat betreft de strijd tegen HIV/aids, malaria en andere ziekten is de toestand 'in veel landen somber', hoewel een aantal landen erin slaagden de verspreiding van HIV/aids terug te dringen. Maar 'met drie miljoen aids-doden per jaar, heeft de verergerende pandemie de levensverwachting en de economische vorderingen in veel Afrikaanse landen weer verminderd'. (ADR)

IPS DOOR:

Deel dit artikel