Wereldhandel: grote sprong voorwaarts buiten bereik

Van 15 tot 17 december houdt de Wereldhandelsorganisatie (WTO) haar achtste ministerconferentie in Genève. Waar WTO-toppen ooit fel gemediatiseerde mondiale kermissen waren waar ministers, ngo's en bedrijfslobby's uit alle windstreken neerstreken om hun belangen te verdedigen, verlopen ze de jongste tijd meer in de luwte. De voornaamste reden is dat de onderhandelingen vast zitten.

Het is van 1994 geleden dat er nog een groot wereldhandelsakkoord tot stand kwam en het ziet er niet naar uit dat de huidige onderhandelingsronde -de Doha Ontwikkelingsagenda (DDA)- snel tot een einde kan worden gebracht. Ervaren WTO-gangers verwachten weinig van de aanstaande top. 'Het maximale dat de top in Genève kan opleveren, is een onderhandelingsagenda voor de komende jaren', stelt Gabriël Ysebaert, die namens de Vlaamse landbouwadministratie al vele WTO-toppen bijwoonde. Mogelijks zorgt de toetreding van Rusland tot de WTO ervoor dat de top toch nog iets concreet oplevert.

BRON:
MO* Magazine
Wereldmediahuis MO* DOOR:

Deel dit artikel