Wereldmelkdag: samen voor verantwoorde en eerlijke melk

 burkina faso melkboer DZG[Melkveeboer in Burkina Faso ©Dierenartsen Zonder Grenzen]

 

Op Wereldmelkdag voeren Dierenartsen Zonder Grenzen en Wervel actie om het belang van melk en een eerlijke prijs voor melk voor boeren in Noord en Zuid onder de aandacht te brengen.

Met de melk van Biodia als inspirerend voorbeeld tonen we dat eerlijke en maatschappelijk verantwoorde melkproductie mogelijk is. Zit het wel snor met onze melk? 

Nog nooit werd in de wereld zoveel melk geproduceerd: 625 miljard literverse melk in 2012. Dat komt neer op 90 liter per wereldburger. Een derde daarvan komt uit Europa, van oudsher de belangrijkste speler op de internationale melkmarkt. Verwacht wordt dat door de afschaffing van de melk-quota – een economische maatregel om de overproductie van melk tegente gaan – in 2015, Europa nog veel meer melk zal produceren dan nu al het geval is. Maar kunnen we zo wel blijven doorgaan?


Boze boeren in het Noorden

Wie wordt er beter van de verhoogde melkproductie in Europa? Alvast niet de Europese melkveehouders. Niet voor niets zijn zij steevast goed vertegenwoordigd op boerenbetogingen in Brussel. Hun boosheid tegenover overheden, de zuivelindustrie en de supermarkten is niet nieuw: de prijzen die ze voor hun product krijgen zijn al jarenlang niet of nauwelijks kostendekkend. In 2009, een dieptepunt voor de sector, bedroeg het gemiddelde inkomen in de Belgische melkveehouderij amper 30 procent van dat van de gemiddelde Belg. De beelden van boze boeren die hun melk over de velden uitspoten staan ons nog vers in het geheugen.

 

melksnor"Het obsessieve idee dat enkel productiviteitsstijgingen en schaalvergroting kunnen leiden tot een beter inkomen heeft negatieve gevolgen over de hele wereld."

Problemen in het Zuiden


Ook het Zuiden is geen winnaar van het Europese landbouw- en ontwikkelingsbeleid. De zuivelsector in Afrika kan zich maar moeilijk ontwikkelen door een gebrekkige investering in lokale opslag- en verwerkingsinfrastructuur, een tekort aan ondersteuning van melkboerenorganisaties en coöperaties, en de concurrentie van goedkoop (geïmporteerd) melkpoeder.

Tezelfdertijd speelt melk een belangrijke rol in de lokale economie en is ze essentieel voor het inkomen en voor de voedselzekerheid van miljoenen mensen. Melk is immers heel belangrijk voor het leveren van bepaalde voedingsstoffen zoals proteïnen en calcium, die essentieel zijn voor bij - voorbeeld jonge kinderen. Melkconsumptie is dan ook een goede manier om ondervoeding tegen te gaan.

Door investeringen in productie, ophaling en verwerking van melk en door het versterken van capaciteiten van lokale boerenorganisaties en melkcoöperatieven, zou de productie en consumptie van lokale melkproducten makkelijk naar een beter niveau getild kunnen worden.

 

Milieuschade

Het obsessieve idee dat enkel productiviteitsstijgingen en schaalvergroting kunnen leiden tot een beter inkomen heeft ook nog andere negatieve gevolgen die over de hele wereld gevoeld worden.

Om de productie in Europa op te drijven, gebruiken boeren steeds meer maïs en soja om hun melkkoeien te voeden.

Dat is niet duurzaam. In Latijns-Amerika worden er massaal bossen vernietigd om veevoedergewassen te verbouwen. Waar de melkkoe vroeger bijna uitsluitend gras at, een grondstof die voor de mens onverteerbaar is, treedt ze nu meer en meer met de mens in concurrentie voor haar voeder.

Een koe is bovendien gemaakt om gras te eten. Te veel krachtvoer zoals maïs en soja is slecht voor haar welzijn. Het vergroten van de schaal en/of de productiviteit zorgt ervoor dat de koe minder of zelfs niet meer buitenkomt (verminderde weidegang) en een groter risico loopt om ziek worden. Het brengt ook een hoger antibioticagebruik met zich mee.

Lees verder op Wervel.be.


BRON: Wervel

Deel dit artikel