Wereldwijd miljoenen kinderen meer naar school

Ondanks de slechte vooruitgang op weg naar de Millenniumdoelstellingen (MDG's), is er een merkelijke vooruitgang in het aantal kinderen dat naar school gaat, zelfs in sommige van de armste landen.


“De inschrijvingen in het basisonderwijs groeien al sinds 1991”, zegt Cynthia Guttman van de VN-ontwikkelingsorganisatie Unesco. “Maar het belangrijkste is dat ze sinds 1999 veel sneller toenemen dan voorheen."

De vooruitgang was het meest indrukwekkend in de regio’s die het verst verwijderd zijn van de millenniumdoelen. “In sub-Sahara Afrika bijvoorbeeld is het aantal kinderen dat voor het eerst naar de basisschool gaat, gestegen met 36 procent sinds 1999”, zegt Guttman. “Wereldwijd gaan meer kinderen naar school dan ooit tevoren.”

Het terugdringen van kindersterfte met twee derde tussen 1990 en 2015, een onderdeel van het vierde millenniumdoel, zal niet lukken zonder aanzienlijke nieuwe inspanningen. “Het goede nieuws is dat het jaarlijkse cijfer blijft dalen”, zegt Brian Hansford van Unicef. In 2007 stierven jaarlijks 3,5 miljoen minder kinderen dan in 1990. “Het slechte nieuws is dat jaarlijks nog 9,2 miljoen kinderen onder de vijf jaar sterven. Dat is een tragedie.”

“Er zijn genoeg successen om te bewijzen dat meeste doelstellingen gehaald kunnen worden in al de landen”, zei secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN bij de voorstelling van het MDG-rapport 2008. “In de meeste gevallen weten we al wat we moeten doen en hoe we dat moeten doen. Maar we hebben een agressieve aanpak nodig om de wereld weer op de sporen te zetten.”

Gelijkheid
De toegang tot basisonderwijs voor meisjes in vergelijking met jongens wordt gezien als een indicator voor de gelijkheid tussen de geslachten. Uit de meest recente data blijkt dat de cijfers voor meisjes sneller stijgen dan voor jongens in alle ontwikkelingsregio’s. Twee op drie landen hadden tegen 2006 gendergelijkheid bereikt op het niveau van de basisschool.

Volgens Guttman is die vooruitgang te danken aan duidelijke beleidskeuzes. “De landen waar er goede vooruitgang geboekt wordt, hebben bijna allemaal meer middelen voorzien voor het onderwijs." De landen schaften bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld af, zetten informatiecampagnes op om meisjes te stimuleren naar school te gaan of gaven financiële steun aan arme gezinnen op voorwaarde dat ze hun kinderen naar school stuurden.

BRON:
http://www.ipsnews.be

IPS DOOR:

Deel dit artikel