'Wij moeten uw ggo's niet' zeggen boeren aan Minister-President Kris Peeters

Het lijkt ons dat wetenschap zich onafhankelijk ten dienste moet stellen van het leven. En het beleid zich op de eerste plaats belangeloos ten dienste moet stellen van de burgers van de maatschappij. Minister-President Kris Peeters trekt de kaart van gen-tech voor de Vlaamse landbouw. Overheidsonderzoek treft momenteel voorbereidingen voor een proefveld van genetisch gemanipuleerde aardappelen in Wetteren. In het ganse debat zijn boeren nauwelijks of niet aan het woord geweest. Toch zijn het de boeren die er het meeste mee geconfronteerd zullen worden. Waar is de boer en de consument gebleven? Tien boeren kropen in hun pen.

Wetenschappers en beleidsmakers, we kunnen uw keuze niet aanvaarden. Wij moeten uw ggo's niet.

Wij als boeren zijn keikoppen, doorzetters en dwarsliggers. Uit de aard van ons beroep. We staan van 's morgens vroeg buiten in de wind. De mogelijkheden en onmogelijkheden van ons werk van de dag worden daar afgetoetst. We werken met levende natuur en die is iedere minuut anders en in voortdurende ontwikkeling. We hebben geleerd om dagelijks in te spelen op honderden onvoorspelbaarheden. We zien en voelen en weten wat kan en niet kan. En soms gaat het eens mis en verliezen we onze oogst door tegenslag en moeten we ons plooien voor de grilligheden van de natuur. Maar ook dan beginnen we opnieuw.
Dat is onze trots en de essentie van onze vrijheid.

BRON:
Wervel
Wervel vzw DOOR:

Deel dit artikel