Workshops voor Congolese boerenleiders in startblokken

De komende twee jaar organiseert Trias in samenwerking met negen andere Belgische ontwikkelingsorganisaties 26 workshops voor Congolese boerenleiders. Een voorbereidende sessie in Kinshasa is al achter de rug.

De komende twee jaar organiseert Trias in samenwerking met negen andere Belgische ontwikkelingsorganisaties 26 workshops voor Congolese boerenleiders. Een voorbereidende sessie in Kinshasa is al achter de rug.

De initiatiefnemer van dit project is AgriCongo, een coalitie van acht organisaties, waar ook Trias deel van uitmaakt. Samen met lokale partners bouwt dit platform aan de versterking van de familiale landbouw in Congo. Zeven op de tien Congolezen zijn voor hun dagelijkse overlevingsstrijd afhankelijk van de primaire sector.

De eerste workshop gaat in mei van start in de westelijke provincie Bas-Congo. Het gespreksthema wordt de allereerste kaderwet voor landbouw, die vorig jaar door het Congolese parlement werd goedgekeurd. De boerenorganisatie Repam, een partner van Trias, speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van deze wet.

De andere thema's die tijdens de workshops aan bod zullen komen, zijn de gebrekkige infrastructuur op het platteland, de toegang tot microkredieten voor familiale boeren en de grondproblematiek. Door de rechtsonzekerheid in Congo gebeurt het al te vaak dat kleine boeren door plantageholdings of agro-industriële spelers verdreven worden van hun eigen gronden.

"De belangrijkste uitdagingen voor de familiale landbouw werden al op een rijtje gezet tijdens een eerste nationale bijeenkomst van boerenleiders in 2010. De workshops bieden boerenleiders de kans om op regionaal niveau die thema's te bespreken", zegt voorzitter Paluku Mivimba van Conapac. Dit is een recent opgerichte, nationale landbouworganisatie die de belangen van familiale boeren behartigt.

Trias coördineert de workshops."Drie jaar lang hebben we geïnvesteerd in het samenbrengen van Congolese boerenleiders. Daarom zijn de workshops een belangrijk scharniermoment", zegt algemeen directeur Lode Delbare. "Dankzij dit project zetten we een eerste stap, die ervoor moet zorgen dat de kansarme boeren in Congo door onderling samen te werken nog veel grotere stappen kunnen zetten."

www.triasngo.be


 

Deel dit artikel