Wereldhandelsorganisatie

De Wereldhandelsorganisatie vervult een spilfunctie in economische globalisering maar is tegelijkertijd één van de meest omstreden internationale instituten. Wat aan de vergadertafels van de WTO wordt beslist, raakt miljarden mensenlevens wereldwijd.