Zet Colombia op de agenda van Belgische politici

broederlijkdelen petitie colombia

In Colombia woedt al sinds de jaren '50 een gewapend conflict. Op dit moment onderhandelen de regering en de rebellengroep FARC over een vredesakkoord. Voor het eerst in lange tijd is er zicht op vrede.

Een belangrijke oorzaak van het gewelddadige conflict is de ongelijke verdeling van de grond. Duurzame vrede is pas mogelijk wanneer die ongelijkheid wordt aangepakt. Daarom lanceert Broederlijk Delen een petitie om de grondproblematiek en duurzame vrede in Colombia hoger op de politieke agenda te plaatsen.

 

Grond als voorwaarde voor vrede

De organisaties waarmee Broederlijk Delen samenwerkt in Colombia volgen de vredesonderhandelingen op de voet. Hun vrees? Dat een akkoord vooral gunstig is voor buitenlandse investeerders, ten koste van de lokale bevolking. Want eens er vrede is, kunnen zij gemakkelijker aan mijnbouw doen of grote projecten opzetten.

Een staakt-het-vuren door alle partijen is een fundamentele voorwaarde voor vrede in Colombia. Maar dat is niet voldoende, ook de oorzaken moeten worden aangepakt. Aan de basis van het conflict liggen de ongelijke grondverdeling en economische belangen van onder andere gewapende groepen, bedrijven en grootgrondbezitters.

Die ongelijke verdeling van grond moet worden aangepakt. Daarbij is het belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de eisen van de sociale organisaties. Want een akkoord dat opgelegd wordt zonder overleg, zal enkel tot nieuwe conflicten leiden.

Kortom: om duurzame vrede te bereiken, moeten gemeenschappen op het platteland zelf kunnen beslissen over de toekomst van hun grondgebied.

Europees beleid voedt conflict

De Europese Unie (EU) en België steunen het vredesproces in Colombia. Ze verklaarden ook te willen bijdragen aan vredesopbouw in het land.

Tegelijkertijd zijn België en de EU mee verantwoordelijk voor de grondproblematiek in het land. De Colombiaanse regering stimuleert grootschalige ontginning van grondstoffen en export van landbouwproducten.

petitie

De boeren in Colombia moeten zelf kunnen beslissen over hun grond. Enkel dan is vrede mogelijk.

Europese investeringen en de handel met Europa (bv. de invoer van steenkool en producten uit de grote agro-industrie) dragen bij tot dit beleid, dat tot nieuwe gewelddadige conflicten en schendingen van mensenrechten leidt.

Duurzame vrede stimuleren

Broederlijk Delen wil de situatie in Colombia hoger op de politieke agenda plaatsen in België en Europa. Want enkel door een einde te maken aan de oneerlijke grondverdeling en de conflicten die ermee samenhangen kan een duurzame vrede in Colombia bereikt worden.

We vragen onze politici om duurzame vrede in Colombia stimuleren door:

  1. te verzekeren dat Belgische bedrijven in Colombia en de import uit het land niet bijdragen tot mensenrechtenschendingen zoals het gewelddadig innemen van grond. België moet daarom werk maken van een ambitieus Nationaal Actieplan Bedrijven en Mensenrechten;
  2. het middenveld en mensenrechtenbeschermers in Colombia de nodige ondersteuning en bescherming te bieden als cruciale spelers in de opbouw van vrede vanuit het platteland;
  3. aan te dringen op het recht van gemeenschappen op het platteland om op hun grondgebied te kunnen blijven wonen;
  4. deze punten ook op Europees niveau te verdedigen.

Deel dit artikel