De Brusselse Organisatie voor Emancipatie van Jongeren

D'Broej vzw, “de Brusselse Organisatie voor de Emancipatie van Jongeren”, is het geheel van 8 wijkgerichte jeugdwerkingen in Brussel. D’Broej draagt via het ontwikkelen van initiatieven in de vrije tijd bij tot de emancipatie (zowel individueel als collectief) van kinderen en jongeren in wijken met veel kansarmoede. De jeugdwerkingen willen via hun activiteiten en projecten kinderen en jongeren sociaal weerbaarder maken en hen vaardigheden, houdingen en kennis aanreiken die helpen bij de ontwikkeling van hun persoonlijkheid alsook hun positie in de samenleving versterken. Bovendien geven ze signalen aan het beleid en zetten ze structurele veranderingen op de maatschappelijke agenda.

De Brusselse Organisatie voor Emancipatie van Jongeren

Henegouwenkaai 29/6
1080 Sint-Jans-Molenbeek
Telefoon: 02 412 06 50
Fax: 02 412 06 59
Contacteer D'Broej