TEJO Vlaanderen vzw

TEJO biedt in Vlaanderen ambulante, laagdrempelige therapeutische begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar , kortdurend (tiental gesprekken), anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongere te deblokkeren en opnieuw in zijn/haar kracht te brengen. Op die manier komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. We bieden jongeren een warme plek waar er naar hen geluisterd wordt. De organisatie is eenvoudig, soepel en samenwerkend met een beperkte administratie.

TEJO is in 2010 opgestart in Antwerpen op initiatief van Ingrid De Jonghe. Ze is voorzitster en stuwende kracht en wordt bijgestaan door ongeveer 300 vrijwilligers in gans Vlaanderen. Ondertussen zijn er ook TEJO-huizen in Antwerpen, Brasschaat, Brugge, Gent, Ieper, Kortrijk, Lier, Mechelen, Oostende, Roeselare, Schoten, Turnhout, Ieper en binnenkort ook in Leuven en Brussel.

Voor onze openingsuren per TEJO-huis, zie www.tejo.be

TEJO Vlaanderen vzw

Bredestraat 2
2000 Antwerpen
Telefoon: 0479 37 00 94