11.11.11 overhandigt eisen 'Sorry Is Niet Genoeg' aan Vlaams Minister Schauvliege

sorry overhandiging schauvliege

Op woensdag 10 december overhandigde Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11, officieel de eisen van de campagne 'Sorry Is Niet Genoeg' aan Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege.

De minister feliciteerde 11.11.11 voor haar campagne en zei dat ze zich gesteund voelde in de inspanningen die de Vlaamse overheid onderneemt in de strijd tegen voedselverspilling.

Met de overhandiging komt een einde aan de campagne "Sorry Is Niet Genoeg", maar niet aan de opvolging van het thema recht op voedsel en voedselverspilling door 11.11.11. De roep om een stevigere actie tegen honger ('IK Kook Van Woede') en tegen voedselverspilling ('Sorry Is Niet Genoeg') heeft hard weerklonken. Op basis daarvan zal 11.11.11 beleidsmakers blijven aanspreken.


Tijdens de campagne "Sorry Is Niet Genoeg" werden 747 acties geregistreerd waaraan 287 groepen deelnamen. 2949 mensen spraken een "Sorry is niet genoeg" boodschap in die ondertussen 2.638.163 keer weerklonken heeft op de campagnewebsite. 300 lagere en 175 middelbare scholen zijn in aanraking gekomen met de campagne. En ook de media hebben er ruime aan aandacht besteed.

Ondertussen klopten we aan bij administraties en kabinetten, en bij verschillende actoren in de voedselketen om hen duidelijk te maken dat grotere inspanningen nodig zijn. Volgens een Europese studie neemt de verspilling in de EU met bijna 3% per jaar toe.

De Europese Commissie wil de verspilling tegen 2025 met 30% verminderen, dat is ook 3% per jaar. Om dat te bereiken volstaat het niet om vrijwillige acties op te lijsten, maar is meer nodig: duidelijke tussendoelen, afbakening van verantwoordelijkheid en monitoring van de uitvoering. Tegelijk moeten er stappen ondernomen worden om oneerlijke handelspraktijken en cosmetische normen aan te pakken.

De Commissie Landbouw en Visserij van het Vlaamse Parlement stemde op 3 december een resolutie die de eisen van 11.11.11 ondersteunt. In januari zit 11.11.11 samen met andere middenveldorganisaties om het stappenplan van de agro-voedingsketen te bespreken. We vroegen de keten ook om leveranciers uit het Zuiden de mogelijkheid te geven om beroep te kunnen aantekenen bij de Belgische geschillenregeling voor oneerlijke handelspraktijken. Samen met Europese organisaties hernieuwen we de oproep aan de Europese Commissie voor een wetgevend initiatief om oneerlijke handelspraktijken in de EU aan banden te leggen.

Minister Schauvliege nam onze eisen in ontvangst en ook onze afvalemmer die een symbool was van onze campagne. Ze zei dat de Europese doelstelling van 30% vermindering ambitieus was maar voegde er aan toe dat het moet lukken en dat ze er zou voor gaan. Onze afvalemmer met de 'Sorry Is Niet Genoeg'-slogan nam ze alvast meteen mee naar Commissie Landbouw en Visserij van het Vlaamse parlement.

 


Daarmee liggen de kaarten op tafel. We zullen er op toe zien dat daar volgende jaar ook echt iets mee gebeurd.

Deel dit artikel