€50.000 Vlaamse noodhulp voor Caritas project in Mongolië

caritasint
Persbericht
30 september 2009


Vlaanderen maakt € 50.000 vrij voor de slachtoffers van de overstromingen van eind juli in Mongolië. Dit bedrag gaat naar Caritas International, dat via Caritas Mongolië voor onderdak en drinkwater zorgt voor de ontheemde bevolking.

Eind juli werd Mongolië geteisterd door de zwaarste overstromingen van de laatste 20 jaar. 20.000 Mongolen moesten hun huis verlaten, 34 mensen kwamen om. In eerste instantie heeft de regering de slachtoffers hervestigd op nieuwe gronden, waar de bevolking moest (over)leven zonder onderdak, water of elektriciteit.

Nu, twee maanden na de overstromingen, worden de slachtoffers van de overstromingen, ver van de media-aandacht, aan hun lot overgelaten.

Caritas Mongolië heeft geld nodig om yurts aan te kopen voor 168 kwetsbare families. Yurts zijn traditionele Mongoolse tenten die voor de bevolking, gezien hun nomadenbestaan, als permanente woning dienen. Een nieuwe yurt krijgen, heeft ook een symbolische betekenis voor de ontheemden, een nieuwe yurt betekent immers een nieuwe start in het leven. Verder heeft de ontheemde bevolking te kampen met een ernstig tekort aan zuiver water. Daarom wil Caritas Mongolië bij de tentenkampen zes waterputten graven.

De tentendorpen worden gebouwd in Ulaanbatar en in de provincie Gobi-Altai. Op beide plaatsen is Caritas Mongolië nog de enige aanwezige NGO. Bewijs hiervan is dat de tentenkampen in de volksmond stilaan de naam “Caritas Mongolia Khoroo” (Caritas Mongolië dorpen) krijgen.

Via Caritas International, draagt Minister-president Kris Peeters voor € 50.000 bij tot de hulpverlening, goed voor 90 yurts. Het totale budget voor het noodhulpprogramma bedraagt € 142 000.

Deel dit artikel