De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2008

De Belgische Ontwikkelingssamenwerking in 2008

De financiële crisis maakt ook in het Zuiden vele slachtoffers. Vandaar dat de Vlaamse Noord-Zuidbeweging 11.11.11 de Belgische regering met nog meer nadruk dan anders vraagt om een sterk ontwikkelingsbeleid te volgen, zowel in kwanteit als kwaliteit.

Volgens het jaarrapport van 11.11.11 besteedde België vorig jaar 1,65 miljard euro aan ontwikkelingssamenwerking. Dat is een stijging, maar er is nog veel werk aan de winkel. Ontwikkeling is immers meer dan hulp geven alleen.

De Belgische overheid besteedde in 2008 0,47 % van het BNI aan ontwikkelingshulp, tegenover 0,43 % in 2007. 'We zien dat de overheid een lang verwachte inhaalbeweging maakt', zegt algemeen secretaris Bogdan Vanden Berghe van 11.11.11. 'België stelde immers al jaren geleden een groeipad op. Afgelopen jaar moest de officiële ontwikkelingshulp op 0,5 % uitkomen. Ondanks de sprong is dat net niet gelukt.'

Nu is het zaak de stijging vol te houden. De Belgische regering beloofde immers in 2010 0,7 % van het BNI aan ontwikkelingshulp te besteden. Dat is het minimumbedrag dat nodig is om de Millenniumdoelstellingen te halen. 'Zeker nu de crisis 90 miljoen extra mensen in armoede dreigt te storten, moeten we ons aan onze beloften houden. Wij, in de ontwikkelde landen, hebben zelf voor deze crisis gezorgd. Dan is het onaanvaardbaar om ons nu terug te plooien op onze eigen econonomie en de armste landen de puinhoop zelf te laten opruimen.'

Naast kwantiteit vraagt 11.11.11 om een coherent overheidsbeleid. Een ontwikkelingsbeleid is een zaak van de volledige regering en van alle overheden. Succesvolle ontwikkeling bereik je immers niet met hulp alleen. Effectieve hulp kan teniet gedaan worden door beleidskeuzes op andere gebieden, zoals klimaat, handel en defensie.

Uit het jaarrapport van 11.11.11 blijkt dat België niet structureel bezig is met coherentie. Weliswaar zijn er een paar ad hoc projecten waarbij over de grenzen van de kabinetten gekeken wordt. Maar van een visie om hier permanent aandacht aan te besteden is geen sprake. We vragen dan ook een duidelijk politiek engagement van de gehele Belgische regering om een coherent ontwikkelingsbeleid te voeren.

 

 

Deel dit artikel