Geen schuldgevoel, wel verantwoordelijkheid van onze politici aanspreken

 

Reactie 11.11.11 op uitspraak Jan Jambon in Gazet van Antwerpen

 

In een artikel van de Gazet van Antwerpen met als titel "Honger is onze schuld niet" prijst Jan Jambon de vele verwezenlijkingen van de stedenband tussen Brasschaat en de Boliviaanse stad Tarija. Ook 11.11.11 is een sterke pleitbezorger van stedenbanden en andere lokale initiatieven van solidariteit met mensen in ontwikkelingslanden. Toch betreurt 11.11.11 dat Jambon in hetzelfde artikel de Brasschaats-Tarijaanse stedenband afzet tegen andere solidariteitsintiatieven. Zo zou ontwikkelingssamenwerking de bevolking ook opzadelen met schuldgevoelens. 

 

'Met hun misplaatste affiches willen ze ons duidelijk maken dat het onze schuld is dat anderen in de wereld het slechter hebben dan wij', aldus Jambon in Gazet van Antwerpen.


Onze campagnes spelen niet in op schuldgevoelens van de man in de straat, maar focussen op de verantwoordelijkheid van onze politici.  De belangrijkste hefbomen tot verandering liggen bij hen.
 
11.11.11 deelt die mening niet. Terwijl het noodzakelijk is te investeren in projecten in het Zuiden via gouvernementele en niet-gouvernementele kanalen, liggen er ook bij ons belangrijke hefbomen tot ontwikkeling.

Honger is daar een goed voorbeeld van. Natuurlijk zijn er in de derde wereld zelf oorzaken voor honger, maar het is te makkelijk het daar bij te laten. Zo doet de klimaatverandering oogsten in ontwikkelingslanden mislukken, maakt voedselspeculatie het eten onnodig duurder en zijn er oneerlijke handelsregels waartegen boeren in ontwikkelingslanden niet kunnen concurreren.

11.11.11 wil ook deze oorzaken aanpakken en vraagt daarom ook aan onze politici maatregelen. Elke 11.11.11-campagne hamert daar op, en vraagt telkens om structurele, politieke veranderingen in functie van ontwikkeling in het Zuiden.

"Wat Jan Jambon zegt klopt dus niet", reageert 11-directeur Bogdan Vanden Berghe. "Onze campagnes spelen niet in op schuldgevoelens van de man in de straat, maar focussen op de verantwoordelijkheid van onze politici. De belangrijkste hefbomen tot verandering liggen bij hen. Het is onze taak mensen te mobiliseren om politici te overtuigen die verantwoordelijkheid ook op te nemen en verandering te realiseren. Zonder die veranderingen dreigen projecten in het Zuiden - ook de Brasschaats-Tarijaanse stedenband - immers een druppel op een hete plaat te worden."

"Politieke beslissingen kunnen de kloof tussen arm en rijk verkleinen en ervoor zorgen dat ieders recht op een waardig bestaan gegarandeerd wordt. We voerden er tijdens de verkiezingen al campagne over: België is geen eiland. In een geglobaliseerde wereld zijn de problemen in Noord en Zuid meer dan ooit met mekaar verbonden en ik kan alleen maar hopen dat dit doorsijpelt op élk politiek niveau."

Geen schuldgevoel, wel verantwoordelijkheid van onze politici aanspreken - Reactie op uitspraak burgemeester Jambon http://t.co/2n5sb5KkNz

— Bogdan Vanden Berghe (@bogdanvdberghe) 11 juni 2014

Deel dit artikel