In Syrië, Congo en Burkina Faso voelen ze gevolgen al van onze ministerraad

 

Deze opinie verscheen in De Morgen, 9 november 2012

Zie ook:

 

De Regering treft 2 miljoen mensen


Dit weekend trekt 11.11.11 zoals elk jaar de straat op. Een vrolijk weekend, waarin twintigduizend vrijwilligers bij u aanbellen en hopen op uw blijk van solidariteit.

Vreemd genoeg zit dit weekend ook de federale regering samen, om uit te maken hoeveel er onder meer bespaard dient te worden op ontwikkelingssamenwerking.
Die besparingen, we hebben er vorige week al iets over gezegd in deze krant. 420 miljoen in 2012, mogelijk nog eens 150 miljoen In 2013.

Los van de onzekerheid over de exacte besparingen, heerst er vandaag bijzonder veel verbazing over de manier waaróp er bespaard is. Rechtdoor, zonder onderscheid, is er gewoon een lijn getrokken in de tijd: ministerraad 11 oktober, vanaf nu geven we niks meer uit voor ontwikkelingssamenwerking. Resultaat: besparing van 420 miljoen.


Met onze vrijwilligers zullen we dit weekend bewijzen dat solidariteit geen vaag begrip is in België Zullen we ze ook laten aanbellen in de Wetstraat 16?Bizar genoeg is dat bedrag zo hoog omdat ontwikkelingssamenwerking de rest van het jaar erg strak aan het budgettaire koord hing. Oe controle was opgetrokken tot over het maximum. Daardoor was er tot oktober minder uitgegeven dan dat in andere jaren het geval was.

Maar goed. Welke politieke keuze is er gemaakt bij de besparingen? Het enige dat de besparingsbijl kon ontsnappen, waren de zogenaamde 'niet samendrukbare' uitgaven.
Voor wie niet weet waar het over gaat: dat zijn in het kort uitgaven die essentieel zijn voor het functioneren van onze staat.

Helaas, de bijdragen aan de Belgische Investeringsmaatschappij (100 miljoen euro), capaciteitsondersteuning in tal van ontwikkelingslanden (Belgische technische coöperatie, 60 miljoen), 30 miljoen bijdragen voor de Europese ontwikkelingsfondsen zijn dat niet.

Daarnaast wordt er gesneden in  gezondheidsprogramma's, voedselhulpprogramma én in klimaatfinanciering (alweer), Allemaal besparingen die het functioneren van onze staat niet in gevaar brengen. De concrete  gevolgen hiervan op het terrein zijn we nog volop aan het uitzoeken.  Wat we wel weten, het gaat steeds ook over mensen.

Waar we wel de details goed van kennen is het werk van de humanitaire ngo's. De ngo's gespecialiseerd in het verlenen van noodhulp in de meest penibele situaties. Van de 43 miljoen humanitaire hulp die geschrapt wordt, nog zo'n uitgave die het functioneren van onze staat niet in gevaar brengt, verloopt er 18 miljoen euro via die ngo's. Programma's die in een aantal gevallen al begonnen waren. En waar dus de middelen al voor uitgegeven zijn.

Volgens hun eerste berekening gaat het over een besparing die raakt aan ongeveer 2 miljoen mensen. In Congo, in Syrië, in Burkina Fase, in tal van landen. Het gaat over voedselbedeling, bescherming tegen geweld, vluchtelingenkampen. De gevolgen van die ministerraad op 11 oktober zijn met andere woorden heel concreet.

De lopende begrotingsbesprekingen mogen die niet erger maken. Ontwikkelingssamenwerking moet gevrijwaard worden van verdere besparingen. In tijden van crisis herkent men groot leiderschap aan de manier waarop er omgegaan wordt met de zwakkeren. In én buiten de eigen samenleving.

Met onze vrijwilligers zullen we dit weekend bewijzen dat solidariteit geen vaag begrip is in België. Zullen we ze ook laten aanbellen in de Wetstraat 16?

Bogdan Vanden Berghe, Algemeen directeur 11.11.11


Deel dit artikel