Ontslag Congolese regering: 11.11.11 bezorgd over politieke situatie

Joseph Kabila

Op 14 november bood de Congolese regering haar ontslag aan bij president Kabila. Dit was voorzien in het politiek akkoord van 18 oktober tussen een deel van de oppositie en een deel van het middenveld. Het akkoord voorziet in de installatie van een ‘regering van nationale eenheid’, die Kabila toelaat om zeker nog tot april 2018 president te blijven. Volgens de grondwet loopt Kabila’s tweede en laatste presidentsmandaat af op 19 december 2016.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Vital Kamerhe, de leider van de enige belangrijke oppositiepartij die het akkoord mee steunde, tot eerste minister benoemd. Het grootste deel van de politieke oppositie, de zogenaamde ‘rassemblement’ onder leiding van de UDPS van Etienne Tshisekedi, steunt het akkoord niet, waardoor Congo ook na de installatie van de nieuwe regering nog steeds onder politieke hoogspanning staat.

11.11.11 is bijzonder bezorgd over de toenemende repressie ten aanzien van het middenveld, de media en politieke partijen die het akkoord van 18 oktober niet steunen. “De democratische ruimte in Congo is in sneltempo aan het verdwijnen,” zegt Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11. “Dat zeggen wij niet alleen, ook onze partners in Congo en de Verenigde Naties luiden al maanden de alarmbel.

Volgens het akkoord van 18 oktober zullen er ‘dringende maatregelen’ genomen worden om de activiteiten van binnen- en buitenlandse ngo’s te controleren en zal er een verplichte gedragscode opgesteld worden voor alle actoren die betrokken zijn in het kiesproces, mét sancties voor zij die de gedragscode niet respecteren. Zo zijn er al meer dan 30 activisten van jongerenorganisatie La Lucha opgepakt de voorbije maanden bij vreedzame protesten.

De democratische ruimte in Congo is in sneltempo aan het verdwijnen. Bogdan Vanden Berghe - directeur 11.11.11

Ook de media blijven niet gespaard. Radio France Internationale, een van de populairste zenders van het land, werd uit de ether gehaald en wordt beschuldigd van ‘partijdigheid’ en ‘valse informatie’. Eergisteren besliste de Congolese regering in een ministerieel besluit dat geen enkele radio of televisiekanaal dat niet door Congolezen gecontroleerd wordt mag uitzenden na 12 december.

Het ontslag van de regering ontmijnt de politieke crisis waarin Congo zich vandaag bevindt niet. Het politieke akkoord van 18 oktober en de ‘regering van nationale eenheid’ die nu zal worden aangesteld kunnen de escalerende politiek crisis en de dramatische achteruitgang van burgerlijke en politieke rechten in Congo niet verhullen,” zegt Bogdan Vanden Berghe, directeur van 11.11.11. “Onafhankelijke media worden gesloten, leden van vreedzame jongerenbewegingen en andere middenveldorganisaties worden massaal gearresteerd en politici die respect voor de grondwet eisen worden vervolgd. Deze evoluties dreigen Congo in chaos te storten.”

 

11.11.11 DOOR:

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels