Publieksgiften aan ngo's terug in stijgende lijn

ngo openboek 2014

 

Cijfers 2013 van de Belgische ngo's online


Persbericht - Brussel, 14 oktober 2014 

Zopas zijn de nieuwe jaarcijfers van de sector van de Belgische ngo's bekend gemaakt. Naar goede gewoonte publiceren ngo-federatie en haar Franstalige tegenhanger ACODEV deze cijfers op hun website www.ngo-openboek.be. De publicatie kadert in de inspanningen die de ngo's doen om het publiek inzage te geven in onder andere de financiële resultaten.

Op het vlak van inkomsten uit publieke giften laten de nieuwe cijfers een stijging zien van bijna 9 % ten opzichte van 2012. Vermoedelijk speelt de ramp in de Filipijnen, eind 2013, hier een rol.
logo ngo-openboek
Na twee jaar van daling, stijgt het volume publieksgiften aan erkende ngo's. Volgens de cijfers die www.ngo-openboek.be vandaag publiceert, ontvingen erkende Belgische ngo's samen in 2013 iets meer dan 124 miljoen euro aan giften. Dat is een stijging van 8.89% of 10 miljoen meer t.o.v. 2012 maar blijft onder het totaal aantal giften in 2010 en 2011, jaren waarin eveneens grote humanitaire rampen plaatsvonden (Haïti en droogte in Hoorn van Afrika). De giften zitten wel een eind boven het niveau van 2008 en 2009, toen de bankencrisis volop woedde.

 

Transparantie


Als federaties vinden wij het essentieel dat de sector van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking transparant is. Daarom publiceren we jaarlijks rond deze tijd de financiële informatie maar ook informatie over de werkdomeinen waarin de sector in het Zuiden actief is. Deze site is letterlijk een "open boek" over de werking van de Belgische erkende ngo's voor ontwikkelingssamenwerking.

www.ngo-openboek.be is een website met gegevens over de erkende Belgische ngo's voor ontwikkelingssamenwerking. Ze geeft globale informatie over in welke landen en regio's de Belgische ngo's actief zijn, in welke domeinen, het personeel dat ze hiervoor inzetten etc.

Naast een globaal overzicht van de samenstelling van de opbrengsten van de ngo's, valt er ook voor elke ngo individueel terug te vinden hoeveel giften en inkomsten uit andere bronnen ze ontvangen en hoe ze die gelden besteden.

Ruim 85% van de erkende ngo's geven hun cijfers door aan ngo-openboek. Dat maakt het overzicht het meest volledige uit de sector. In 2015 zal op basis van een externe evaluatie de gebruiksvriendelijkheid van de website verder worden opgevoerd.Meer info:

Ngo-federatie en ACODEV verenigen de erkende ngo's voor ontwikkelingssamenwerking. Ze behartigen bij de overheid hun belangen, verlenen diensten aan de ngo's en ondersteunen hen om hun opdracht op een kwaliteitsvolle manier uit te voeren.

Deel dit artikel