'Regering-Di Rupo zet mes in ontwikkelingssamenwerking'

Artikel overgenomen uit De Morgen van 2/11/2012


In de zoektocht naar geld richt de regering-Di Rupo haar pijlen op ontwikkelingssamenwerking. Voor 2012 wordt 420 miljoen euro aan uitgaven geblokkeerd vanaf oktober, berekende 11.11.11.

"Ontwikkelingssamenwerking dicht alle begrotingsgaten", benadrukt Bogdan Vanden Berghe, de algemeen directeur van Noord- Zuidorganisatie 11.11.11. "We begrijpen dat iedereen moet besparen. Maar de ontwikkelingshulp wordt stilaan het favoriete doelwit van de regeringstop. Dat is onaanvaardbaar."

"Onder meer de hulp voor vluchtelingen uit Syrië is in gevaar. Ngo's als Oxfam, Caritas en Artsen zonder Grenzen dreigen het financieel moeilijk te krijgen"

Bogdan Vanden Berghe,
Algemeen directeur11.11.11

Bij de recente begrotingscontrole voor 2012 besliste het kernkabinet om een reeks overheidsuitgaven te blokkeren voor de rest van het jaar. Dat was nodig om de Europese eis van 2,8 procent tekort van het bbp in 2012 te blijven respecteren. Een van de slachtoffers is de ontwikkelingshulp. In een officiële mail over de ministerraad op 26 oktober staat dat 30 procent van de uitgaven voortaan geblokkeerd wordt. "Volgens onze berekeningen is dat 420 miljoen euro die niet uitgegeven mag worden", vervolgt Vanden Berghe. Volgens het cijferwerk van de regering zou het wel 'maar' om 200 miljoen euro gaan. Allicht nog minder. "Het blijft veel geld, waar we op rekenden. We hebben het al lastig."

Tijdens de eerste begrotingsoefening voor dit jaar, eind 2011, bespaarde de kersverse regering- Di Rupo immers al op ontwikkelingshulp. Het budget van 1,4 miljard euro werd bevroren voor 2012 en 2013. "Begrijpelijk, iedereen moet iets bijdragen", aldus Vanden Berghe. "We plaatsten daarom een reeks projecten in de koelkast. Maar door nu nog extra te besparen, zullen we echt moeten schrappen. Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over voedselhulp aan Syrië en Senegal, hulp voor vluchtelingen uit Syrië, steunprogramma's via de EU. Noem maar op. Het zijn er tientallen. Ngo's als Oxfam, Caritas en Artsen zonder Grenzen dreigen allemaal in de financiële moeilijkheden te geraken."

Geen crisiseffect
Europeanen geloven in hulp

Uit de recentste Eurobarometer, die peilt naar de houding tegenover ontwikkelingshulp, blijkt dat 85 procent van de Europeanen achter de inspanningen voor het Zuiden blijft staan, ook in crisistijd. Goed de helft vindt dat regeringen hun financiële beloftes moeten nakomen, terwijl 9 procent voor een extra verhoging is. Bijna 20 procent is voor een status quo en 17 procent is voor een vermindering. Opmerkelijk: in landen als Spanje, Griekenland en Portugal blijft het maatschappelijk draagvlak voor ontwikkelingshulp even groot als voor de crisis. In Portugal werd het zelfs iets groter.

En nog meer slecht nieuws: om de rekening van volgend jaar te doen kloppen, wordt tijdens de lopende begrotingsonderhandelingen weer de gekende richting uitgekeken. Voor de derde keer dus. Binnen de regeringstop is een onuitgesproken consensus om het budget voor ontwikkelingshulp met 10 procent te laten inkrimpen (DM 30/10). Wat neerkomt op 140 miljoen euro minder. Alleen de Franstalige socialisten zouden zich nog verzetten. Bevoegd minister Paul Magnette (PS) waarschuwde zijn collega's: "We gaan geen 50, 100 of 150 miljoen euro van het ontwikkelingsbudget afromen. Het departement doet al veel inspanningen. Anders worden onze engagementen onhoudbaar. Dat moet duidelijk zijn." Magnette was gisteren niet bereikbaar voor commentaar.

België heeft zich geëngageerd om 0,7 procent van het bbp te spenderen aan ontwikkelingshulp in 2015. Twee jaar terug kwamen we aan 0,63 procent. Vorig jaar zakte dat tot 0,53 procent. En volgens 11.11.11 zullen we dit jaar afsluiten op slechts 0,44 procent. "De VN en de OESO waren altijd vol lof over de Belgische inzet voor het Zuiden. Vandaag dreigen we plotseling een achterblijver te worden."

Voor Vanden Berghe is het duidelijk. Eén: voor 2012 moeten zoveel mogelijk projecten toch de verwachte steun krijgen. Dat kan nog als de ministerraad telkens zijn veto geeft. Twee: extra besparingen voor 2013 kunnen niet. "Al wordt het moeilijk. In het Zuiden winnen onze politici geen stemmen. Dat zie je overal. Enkel in Groot-Brittannië en Scandinavië blijft het budget op peil." In Nederland beslisten de nieuwe regeringspartners VVD en PvdA begin deze week om voor liefst 1 miljard euro te besparen op ontwikkelingshulp. Dat is een vierde van het totale budget. De beslissing leverde PvdA-kopman Diederik Samsom meteen zware kritiek op. Nederland geeft wel nog altijd 0,65 procent van het bbp uit.


Deel dit artikel