Gebruiksvoorwaarden

Elke portaalpartner is volledig zelf verantwoordelijk voor zijn bijdragen op deze website.

  • Het portaalteam treedt in principe niet censurerend op, maar bewaakt wel de inhoud van het portaal. Hoewel verschillende standpunten rond bepaalde thema's aan bod kunnen komen, wil het portaal geen forum zijn voor polemieken.

  • Er is op het portaal geen plaats voor bijdragen die regelrecht indruisen tegen de visie en standpunten van 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging vzw, of die de visie en standpunten van de koepel aanvallen.

  • Bij twijfel zal het portaalteam de betreffende bijdragen voorleggen aan het diensthoofd communicatie van 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noordbeweging vzw, dat kan beslissen om ze eventueel van de website te verwijderen.
    Als het diensthoofd communicatie de knoop niet zelf kan doorhakken, zal zij/hij het probleem voorleggen aan de directeur van 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noordbeweging vzw, die de eindverantwoordelijke is van deze website.

  • De intellectuele eigendomsrechten van de verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan de organisaties die samenwerken in de portaalsite. Gebruikers hebben het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat zij de bron vermelden.

  • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de portaalsite of van de op of via de portaalsite ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip - zonder beperking - van alle verliezen, werkonderbreking, beschadigingen van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

  • Het portaalteam bewaakt de vormgeving van de website en gaat ervan uit dat elke portaalpartner zich strikt houdt aan de bestaande afspraken terzake. Een portaalpartner die zich hier niet aan houdt, zal hiervan op de hoogte gebracht worden door het portaalteam. Bijdragen die na interventie van het portaalteam nog steeds niet beantwoorden aan de gemaakte afspraken i.v.m. vormgeving, zullen van de site verwijderd worden.