Privacy

11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging vzw, met maatschappelijke zetel te Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0421.210.424 (hierna "11.11.11") vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk.

11.11.11 wil haar donateurs, vrijwilligers, klanten, deelnemers aan evenementen en de gebruikers van haar diensten (hierna "relaties") zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. 11.11.11 wil de persoonsgegevens die ze verzamelt veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar relaties beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. 11.11.11 vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens.

11.11.11 nodigt u uit deze privacyverklaring goed door te nemen. Indien u nog specifieke vragen heeft over ons privacybeleid dan kunt u deze mailen naar privacy@11.be of sturen naar 11.11.11 - DPO, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel.

Verzameling, registratie en verwerking van gegevens

11.11.11 verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens om haar relaties een betere dienstverlening te kunnen garanderen. Hierbij streven we er steeds naar enkel die gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Het aantal medewerkers van 11.11.11 dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Deze werknemers kregen een opleiding om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Gegevens die u zelf doorgeeft

Donateurs, klanten en vrijwilligers

Als u een online gift doet, verzamelen we uw naam, adres en emailgegevens om deze gift te kunnen verwerken en u een fiscaal attest te bezorgen als het totaal van uw giften aan 11.11.11 op jaarbasis €40 of meer bedraagt. Als u een aankoop verricht in onze webwinkel, verzamelen we uw persoons- en adresgegevens voor de facturatie en levering. Als u zich online aanmeldt als vrijwilliger, verzamelen we uw naam, woonplaats, telefoonnummer en geboortejaar zodat we u kunnen contacteren met een concreet engagement op uw maat.

Nieuwsbrieven, inschrijvingen

11.11.11 biedt verscheidene nieuwsbrieven aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we uw e-mailadres en optioneel soms uw naam, gemeente of geboortejaar. We voegen voor elke nieuwsbrief uw gegevens alleen met uw expliciete toestemming aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u zich inschrijft voor een evenement dat 11.11.11 organiseert (debat, workshop, ...), verzamelen we uw naam en emailgegevens en vragen we optioneel uw woonplaats, geboortejaar, geslacht en/of organisatie. U kan aangeven dat u in de toekomst op de hoogte wil blijven van soortgelijke evenementen.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van 11.11.11 of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Partners website

Organisaties die gebruik maken van de vacaturedatabank en kalender op 11.be moeten hiervoor een account aanmaken waarbij de persoonsgegevens van een contactpersoon gevraagd worden. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in de website maar worden nergens getoond.

Gegevens die automatisch verzameld worden

Bezoekers website

Wij registreren met behulp van cookies het verkeer op onze website, bijvoorbeeld om te onthouden dat u bent ingelogd en om het gebruik van de website te kunnen analyseren. Hierbij worden enkel gegevens van niet-persoonlijke aard bewaard. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Lees hieronder meer over de manier waarop 11.11.11 met cookies omgaat.

Gebruik van cookies en verwante technieken

11.11.11 maakt op haar website gebruik van verschillende soorten cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op uw toestel.

Via onderstaande links vindt u meer informatie over welke cookies wij gebruiken en over waarom en hoe we dit doen. U vindt ook info over uw opties.

Nieuwsbrieven

11.11.11 biedt verscheidene nieuwsbrieven aan waarmee we geïnteresseerden willen informeren over diverse aspecten van onze werking. Hiervoor vragen we uw e-mailadres en optioneel soms uw naam, gemeente of geboortejaar. Uw gegevens wordt alleen met uw expliciete toestemming

toegevoegd aan de lijst van abonnees. U kan deze toestemming op elk moment weer intrekken: iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

We versturen onze nieuwsbrieven met Mailchimp. Mailchimp is een webprogramma die het mogelijk maakt nieuwsbrieven aan te maken en te versturen. Door u als abonnee aan te melden voor deze nieuwsbrieven, erkent u dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp.

Personeelsleden van 11.11.11 kunnen toegang hebben tot bovenvermelde persoonsgegevens enkel en alleen wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het versturen van de nieuwsbrieven.

Inzage, correctie en (eventueel) schrapping

Indien u een relatie heeft met 11.11.11 (als donateur, vrijwilliger, klant, abonnee, deelnemer aan evenement, ...), heeft u na schriftelijk verzoek en mits bewijs van uw identiteit, de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. U richt dit schrijven aan ons via mail op privacy@11.be of per post aan 11.11.11 - DPO, Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel.

Beveiliging van de informatie (persoonsgegevens)

11.11.11 streeft er steeds naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als online. 11.11.11 draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en ongeoorloofden toegang en gebruik te vermijden, o.a. door beveiliging met een paswoord, SSL-certificaten op websites, firewalls, antivirus en intrusie- en anomaliedetectie.

Het aantal medewerkers van 11.11.11 dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren en na een opleiding om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens.

Aanpassing van deze privacyverklaring

11.11.11 behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 22/05/2018.

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels