Broederlijk Delen roept Burkinese boer uit tot Manager van het Jaar.

Brussel, 20 februari 2007 – Vandaag lanceert Broederlijk Delen zijn nieuwe vastencampagne onder het motto ‘Afrika heeft ook talent’. De ngo die op zijn affiches uitpakt met een cover van Trends, riep Salif Ouédraogo, een boer uit Burkina Faso, uit tot Manager van het Jaar. Piet Depuydt, hoofdredacteur van Trends, overhandigde de prijs aan Salif tijdens een persconferentie in het Roularta Conference Centre in Zellik.
 
Volgens Broederlijk Delen zijn er in het Zuiden heel wat succesvolle managers met talent zoals Salif. Hij vertegenwoordigt een boerengroep die vecht tegen de oprukkende woestijn en de honger in de Sahel. Met de steun van Broederlijk Delen. Maar de boeren gebruiken hun eigen kennis en ervaring om hun plannen te doen slagen.

Salif Ouédraogo staat ook symbool voor alle boeren in het Zuiden die met ongelijke wapens moeten optornen tegen de verplichte liberaliseringen van hun lokale markten. Met deze symbolische actie gaat Broederlijk Delen opnieuw in tegen het wijd verspreide beeld van een hulpeloos Zuiden, dat wacht op betere tijden.

‘Salif en zijn collega’s moeten al hun talenten aanspreken om te overleven in moeilijke omstandigheden.
Ze vechten voor het leefbaar houden van het platteland. Ze doen aan duurzame landbouw en bosbeheer. Ze geven vorming, zorgen voor microkredieten en ontwikkelen de plattelandseconomie. Ze werken aan de gezamenlijke afzet van producten en aan de uitbouw van dienstverlening en sociale bescherming. Ze leveren inspanningen voor democratisering en mensenrechten‘, zegt Agnes Pas, voorzitter van Broederlijk Delen.

Salif Ouédraogo is zelf blij verrast met deze eer: ‘Deze prijs doet me veel plezier. Niet zozeer voor mezelf, maar omdat Broederlijk Delen via deze prijs erkenning geeft aan de inspanningen en de capaciteiten van boeren en organisaties die aan de basis werken. Broederlijk Delen doet dat ook in zijn werking, door technische en financiële steun te geven aan de initiatieven die door basisgroepen in het Zuiden zelf ontwikkeld worden, en door hen een stem te geven via het lobbywerk.’
Piet Depuydt, hoofdredacteur Trends voegde er het volgende aan toe: ‘De redactie van Trends steunt de campagne voor de Afrikaanse ‘Manager van het Jaar’ van Broederlijk Delen, omdat we vinden dat lokaal ondernemerschap zoals dat van Salif Ouédraogo dé onmisbare schakel is om Afrika tot ontwikkeling te laten komen. Of hoe Broederlijk Delen ook Broederlijk Ondernemen kan zijn.’


Maar er is meer…
Op vrijdag 2 maart 2007 vinden er overal in Vlaanderen ‘Koffiestops’ plaats. Broederlijk Delen vraagt jong en oud om koffie te schenken op het werk, aan de schoolpoort, op het marktplein, enzovoort. Deze vrijwilligers nodigen iedereen uit om in ruil voor een kop (h)eerlijke koffie een vrije bijdrage te leveren voor het werk van Broederlijk Delen. Dit actiemodel overstijgt alle verwachtingen. Totnogtoe werden al 911 Koffiestops geregistreerd. Bekende Vrijwilligers zoals Andrea Croonenberghs, Johan Verminnen, Marcel Vanthilt en Robert Van de Walle doen alvast mee. Bezoek ook onze website www.koffiestop.be.

Op zaterdag 3 maart 2007 komen de overige negen gasten uit Burkina Faso en Senegal aan in Vlaanderen. Net als Salif Ouédraogo werken deze mannen en vrouwen voor één van onze achttien projectpartners in de Sahelregio. Ze verblijven bij Broederlijk Delen-vrijwilligers, in zogenaamde gastgemeenschappen. Daar zullen ze getuigen over hun werk en over hun strijd tegen armoede en onrecht, maar ook kennismaken met het leven zoals het is, hier bij ons. Zo zorgen we tijdens onze campagne voor een echte uitwisseling tussen Noord en Zuid.

De start van de campagne brengt zoals elk jaar opnieuw ook duizenden vrijwilligers op de been, zowel hier als in het Zuiden. Ze verkopen wenskaarten, houden een Koffiestop, organiseren een solidaire maaltijd of infoavond, ze gaan op inleefreis naar het Zuiden en vertellen over hun ervaringen,…

Traditiegetrouw heeft onze campagne ook een politiek luik. Samen met de boeren in het Zuiden ijveren we ervoor dat lokale landbouwers hun markt mogen afschermen tegen oneerlijke concurrentie. Broederlijk Delen steunt de eisen van de campagne van de Vlaamse noord-zuidbeweging ‘2015 De Tijd Loopt’ en ondersteunt de campagne ‘Landbouw2015’ met tien concrete eisen. We focussen op duurzame landbouw en voedselzekerheid. Dit alles met één ultiem doel: de armoede moet de wereld uit!

Dit jaar is er ook een leuke samenwerking met VT4. Op dinsdag 20 maart 2007 zullen de VT4-kijkers verrast worden door een originele mediastunt.

Deel dit artikel