Brussel schrapt harde toezegging klimaathulp arme landen

In het nieuwe voorstel van de Europese Commissie over klimaatbeleid ontbreekt het bedrag aan hulp die gegeven zou worden aan ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de klimaatverandering.


Het plan, dat woensdag (28 januari) werd gepresenteerd, dient als voorbereiding voor de belangrijke VN-klimaatconferentie eind dit jaar in Kopenhagen. De EU pleit voor meer internationale afspraken in de strijd tegen het broeikaseffect, maar de toezegging dat ontwikkelingslanden hulp krijgen om zich aan te passen aan watertekorten en andere gevolgen van klimaatverandering, wordt met geen enkel bedrag meer onderbouwd. In de vorige versie werd nog gesproken over een concreet bedrag van 30 miljard euro.

Eurocommissaris voor Milieu Stavros Dimas vindt dat harde afspraken in Kopenhagen wel nodig zijn:  “Geen geld, geen akkoord.” Maar in zijn eigen plan vertelt hij niet waar het geld vandaan moet komen.

“In Poznan, eind vorig jaar, slaagde Europa er ook al niet in om geld te genereren,” zegt Tom Sharman van ActionAid. “Dat was een van de belangrijkste oorzaken van de patstelling op de conferentie. Dat doet afbreuk aan de Europese positie als leider in de klimaatonderhandelingen.”

Fractie
Volgens de VN zijn er 23 en 54 miljard euro nodig, volgens andere onderzoeken zelfs vier keer zo veel. Het beschikbare geld is daar maar een fractie van: volgens het Instituut voor Europees Milieubeleid is er door de EU sinds 2005 niet meer dan 122 miljoen euro per jaar bijeengebracht, nog niet de helft van wat er in 2001 was afgesproken.

“Als ontwikkelingslanden geen harde toezeggingen zien, bestaat het risico dat ze de onderhandelingstafel zullen verlaten”, zegt Elise Ford, hoofd van het Brusselse kantoor van Oxfam. Ze meent dat de Commissie de toezegging heeft weggelaten uit angst voor de lidstaten.

Eurocommissaris Dimas zelf verwacht een positieve top, vooral omdat Amerika nu onder leiding staat van Barack Obama, die topprioriteit geeft aan milieubeleid. Dimas wil dat Amerika en de andere industrielanden een emissiehandel ontwikkelen voor de periode na 2015. Met de opbrengst daarvan zouden arme landen kunnen worden geholpen.

Uitstoot minder terugdringen
Ook het Clean Development Mechanism moet op de schop, vindt de EU. Met dit initiatief hoeven rijke landen hun eigen uitstoot minder terug te dringen als ze milieuvriendelijke investeringen doen in ontwikkelingslanden. Maar daardoor kon het gebeuren dat fabrieken in India en China 3,5 miljoen euro hebben ontvangen voor aanpassingen die in totaal maar een schamele 75 miljoen euro kostten.

De EU blijft in het nieuwe plan vasthouden aan haar voorstel om in 2020 de broeikasgassen met 20 procent terug te dringen vergeleken bij 1990. De reductie kan 30 procent worden als andere landen dat ook doen.

Paul Magnette, de Belgische minister voor energie en klimaat, is echter kritisch. De doelstellingen voor economische groei worden uiteindelijk toch belangrijker gevonden. “Het economische beleid houdt geen rekening met duurzame ontwikkeling”, aldus Magnette.

BRON:
http://www.ipsnews.be

Deel dit artikel