Burundi: Ontwapenende kunst

Ook al is de oorlog in Burundi al enkele jaren achter de rug, de bevolking is er nog steeds het slachtoffer van gewapend geweld. Dat komt omdat er nog grote hoeveelheden wapens en munitie circuleren. Een nationale ontwapeningscampagne is er wel in geslaagd dat aantal wat terug te dringen, maar volgens recente rapporten hebben nog minstens 100.000 gezinnen meer dan één wapen in hun bezit.

Dit vormt uiteraard een bedreiging voor de algemene veiligheid: de wapens maken doden en gewonden en veroorzaken handicaps. Maar ook de sociaaleconomische ontwikkeling van het land komt erdoor in het gedrang.

Het is dus onnoemelijk belangrijk om de effectieve ontwapening van de bevolking verder te zetten. Maar daarnaast is het van even groot belang om ‘de geest te ontwapenen.’ De vredessituatie is stabiel, de veiligheid is verbeterd, maar wat nog mankeert is een vredesmentaliteit: de Burundees heeft de oorlogscultuur nog niet vervangen door een cultuur van vrede

Om die reden lanceerde Handicap International een grote, originele campagne in samenwerking met MAG (Mines Advisory Group) en het Frans Cultureel Centrum in Bujumbura. Het doel: de Burundese bevolking duidelijk maken welke desastreuze gevolgen de wapens kunnen hebben, zowel voor hen persoonlijk als voor de hele samenleving. De inwoners van Bujumbura konden zich de hele maand februari bewust worden van het probleem dankzij films, debatten en tentoonstellingen.

Een van de tentoonstellingen stond in het teken van ‘Ontwapenende kunst.’ Handicap International vroeg kunstenaars van verschillende nationaliteiten om (onschadelijk gemaakte) wapens een andere eindbestemming te geven. Dankzij hun kunstwerken spreken de kalasjnikovs, de mijnen en de granaten nu niet langer de taal van haat en verderf. Toevertrouwd in de handen van experts hebben ze een heel andere dimensie gekregen en is hun boodschap puur kunstzinnig. En dat is een mooie gedachte voor de toekomst.

Kunst als wapen tegen een oorlogscultuur. Dankzij kunstenaars spreken deze wapens de taal van de hoop in plaats van haat.


Burundi: Ontwapenende kunstBRON:
Handicap International

Deel dit artikel