CZT biedt opvang aan 800 aids-wezen

Aids heeft in Zuid-Afrika een rampzalige omvang gekregen. Geschat wordt dat een op de vijf mensen de ziekte heeft. In de provincie Kwazulu-Natal is dat zelfs twee op de vijf mensen. De ziekte treft voornamelijk de jonge generatie, dus de jonge beroepsbevolking en de jonge vaders en moeders. Via de Cunina Zulu Trust zullen 800 aids-wezen een nieuwe thuis krijgen.

Cunina-huizenproject

In maart 2007 legde Cunina in het Zuid-Afrikaanse Eshowe de eerste steen van de Cunina Zulu Trust, een huizenproject dat tegen 2011 opvang en onderdak zal bieden aan ongeveer 800 aids-wezen en 80 zorgmoeders.

In samenwerking met een aantal lokale partners (stammenraad, de Rotary van Eshowe, e.a.) bouwt Cunina er een gemeenschap die zal bestaan uit 10 wooneenheden (kralen) van telkens 10 huisjes. Elk huisje biedt plaats voor 6 tot 8 kinderen van wie de ouders gestorven zijn aan AIDS. Cunina leidt 80 zorgmoeders op om de getormenteerde en getraumatiseerde kinderen te begeleiden en hen een warme en veilige thuis te bezorgen. Veel van deze kinderen wonen alleen met hun broers en zussen in een hut in de heuvels en staan bloot aan geweld, mishandeling en verkrachting. De nood aan opvang en begeleiding is daarom zeer groot en bijzonder dringend.

Naast de bouw van 100 huizen voorziet Cunina ook in de oprichting van een gemeenschapscentrum, waar een administratief centrum, een armoedebestrijdingscentrum, een bibliotheek, een crèche, een dispensarium, een gemeenschapsruimte, voedselbedelingscentrum voor kinderen en ouderen en een vaardigheidscentrum in ondergebracht zullen worden. De kinderen die in het project worden opgevangen, kunnen met de financiële steun van peetouders uit het Noorden, naar school gaan in de nabij gelegen school. Dit geeft hen de kans om een diploma te behalen en een zelfstandige en waardige toekomst uit te bouwen.

Ontwrichte situatie

Zuid-Afrika is een van de vele landen in Sub-Sahara Afrika waar de gevolgen van de HIV/AIDS problematiek enorme proporties aannemen en een hele bevolking dreigt te ontwrichten. In bepaalde hutten woont een groot aantal kinderen samen zonder ouders. Ze worden allemaal als broers en zussen van elkaar beschouwd. Bepaalde kinderen hebben dezelfde moeder maar een ander vader, anderen hebben dan weer dezelfde vader maar een andere moeder enz. Dit gegeven is bijzonder complex. Veel kinderen hebben geen geboortecertificaat, maar dat wordt door Cunina via de bevoegde rechtbank in orde gebracht, waardoor ze alsnog een eigen identiteit krijgen.

Door deze ingewikkelde interpretatie van familie is het onmogelijk om echte broers en zussen terug te vinden en samen op te vangen. De familieband die zij hebben is een Afrikaanse: de zogenaamde “extended family”. In een normale situatie wordt verondersteld dat de kinderen voor de ouderen zorgen zodra zij hulpbehoevend worden. Door de drastische gevolgen van de AIDS/HIV is er een groot deel van de middelste generatie weggevallen, waardoor grootouders op hun oude dag nog voor hun kleinkinderen moeten zorgen. Deze ontwrichte situatie brengt heel wat problemen met zich mee. Veel ouderen kunnen deze zorg niet meer aan en zowel de ouderen als de kinderen worden op deze manier aan hun lot overgelaten. Zo ontstaan er kindgezinnen die geleid worden door de oudste van de kinderen. Zij zijn blootgesteld aan veel gevaren en hebben geen manier om zich er tegen te verweren. Het zijn deze kinderen die via Cunina opnieuw hoop krijgen op een menswaardige toekomst.

Aids-wezen zijn niet per definitie HIV-positief, maar de kans dat ze toch besmet zijn, is niet irreëel. De kinderen die in het project worden opgenomen, worden bij hun aankomst medisch onderzocht. Door de tussenkomst van Cunina krijgen de besmette kinderen de nodige Antiretrovirale middelen, waardoor hun levensverwachting en –kwaltiteit aanzienlijk worden vergroot. De mogelijkheid bestaat echter toch dat deze kinderen door hun ziekte het einde van hun studies niet zullen halen. Dit neemt niet weg dat zij, net als elk ander kind, het recht hebben op degelijk onderwijs en een veilige en warme thuis.

Meer info over CZT klik hier.

www.cunina.org

Deel dit artikel